आमोणें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
प्रकार गांव
थळावें नांव आमोणें
तालुका नांव दिवचल
जिल्लो नांव उत्तर गोवा
राज्य नांव गोंय
जिल्लो उत्तर गोवा
तालुका_नांवां दिवचल
लागींचे शार SANQUELIM
क्षेत्रफळ एकूण 7.34
लोकसंख्या एकूण 2963
लोकसंख्या वर्स 2011
लोकसंख्या घनत्व 403
लोकसंख्या पुरुश 1482
लोकसंख्या स्त्री 1481
लिंग गुणोत्तर 999
अधिकृत भास कोंकणी


आमोणें (६२६७५८)[बदल]

आमोणें हे उत्तर गोवा जिल्ह्यातल्या दिवचल तालुक्यातलो ७३४.०६ हेक्टर क्षेत्राचो गांव आसून २०११ च्या जनगणने प्रमाण ह्या गांवात ६९४ कुटुंबां आनी पुराय २९६३ लोकसंख्या आसा. सांखळी हें ह्या गांवां खातीर लागीचें शार ८ किलोमीटर अंतराचेर आसा. हांगा १४८२ दादले आनीक १४८१ बायलां आसात. हांगा अनुसूचीत जातीचें लोक १५ आसून अनुसूचीत जमातीचें ० लोक आसात. ह्या गांवाची जनगणनेतली सुवात निर्देशांक ६२६७५८ [1] आसा.

साक्षरताय[बदल]

 • वट्ट साक्षर लोकसंख्या: २४३७
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: १२८३ (८६.५७%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ११५४ (७७.९२%)

शिक्षणीक सुविधा[बदल]

गांवांत ३ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत २ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत ३ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत १ शासकीय कनिष्ठ माध्यमिक शाळा आसा. गांवांत १ शासकीय माध्यमिक शाळा आसा. सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमीक शाळा (सांखळी) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय (सांखळी) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BANDORA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय (BAMBOLIM C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवस्थापन संस्था (सांखळी) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक (मये) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवसायीक प्रशिक्षण शाळा (सांखळी) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अनौपचारीक प्रशिक्षण केंद्र (पणजी) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अपंगां खातीर खाशेली शाळा (दिवचल) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजीक आरोग्य केंद्र १० किलोमीटरां परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमीक आरोग्य केंद्र ५ ते १० किलोमीटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्राथमीक आरोग्य उपकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूती आनी बालकल्याण केंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं क्षयरोग उपचार केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.

गांवांत १ कुटुंब कल्याण केंद्र आसा.

वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

गांवांत २ बाह्यरुग्ण वैजकी सुविधा आसा.


पिवपाचें उदक[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नशिल्लें उदक पुरवण आसा. गांवांत धांपिल्लें बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत उगड्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत हॅन्डपंपचें उदक पुरवण ना. गांवांत ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलाचो उदक पुरवण आसा. गांवांत झरीचें उदक पुरवण आसा. गांवांत न्हंय/खाजनाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत तळी/कोंड उदक पुरवण आसा. गांवांत अन्य पद्धतीच्या उदकाची पुरवण ना.

नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्ध आसा. गांवांत उघडें गटार उपलब्ध आसा. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक हो वाठार संपूर्ण स्वच्छता अभियानात आसा गांवांत न्हाणीघर आनी स्वच्छता घर उपलब्ध आसा. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्रां ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत सामूहीक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुर्नवापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनीक येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत उपपोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत पोस्ट आनीक तार ऑफीस उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं पोस्ट आनीक तार ऑफीस ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवाचो पीन कोड ४०३१०७ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत मोबाईल फोन सुविधा उपलब्ध आसा. गांवांत इंटरनेट सुवीधा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी कुरियर उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं खाजगी कुरियर ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं रेल्वे स्थानक १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत ऑटोरिक्षा व टमटम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं ऑटोरिक्षा व टमटम ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं टॅक्सी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं व्हॅन ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी हेर जनावरांनी ओढिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गांवांत दर्या/न्हंय बोट सेवा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं दर्या/न्हंय बोट सेवा ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राज्य महामार्ग ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडला. जिल्ल्यातलो हेर रस्ते गांवाक जोडल्या.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं एटीएम ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत वेपारा विशीं सावकारी पेडी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं वेपारा विशीं सावकारी पेडी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं शेतकी कर्ज संस्था ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्ध आसा. गांवांत मंडी / कायमचें बाजार उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं मंडी / कायमचें बाजार ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सप्तकाचो बाजार उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं सप्तकाचो बाजार ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.

आरोग्य आरोग्य, पोषण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत बालवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध आसा. गांवांत खबरां पत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जल्म मरण नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घराव्या कामा खातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण घराव्या कामा खातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामा खातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामा खातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपारा विशीं कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपारा विशीं कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यां खातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यां खातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

आमोणें ह्या गांवांत जमिनीचो वापर सकयल दिल्ले प्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान :
 • शेतकामा खातीर वापरुंक नाशिल्ली जमीन: १११
 • ओसाड आनी लागवड करूंक नाशिल्ली जमीन: २००.४६
 • कुरणे आनी हेर मळां: २६
 • वेगवेगळीं झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: १६
 • लागवड योग्य पडीक जमीन: ७०.७
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: २५
 • सद्यस्थितींत पडीक जमीन: ९
 • पिकां सकयली जमीन: २७५.९
 • वट्ट कोरड व्हांवपी जमीन: २६२.१
 • वट्ट बागायत जमीन: १३.८

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशें आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ०
 • बांयो / कूप नलिका: २.८
 • तळी: ०
 • ओढे: ०
 • हेर: ११

उत्पादन[बदल]

आमोणें ह्या गांवांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता ( कांय म्हत्वाच्यो सकयल दिल्ल्या): COCONUTS,CASHEW NUTS,PADDY ]]

संदर्भ[बदल]

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आमोणें&oldid=177455" चे कडल्यान परतून मेळयलें