आल्फ्रेड रोज

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Alfred Rose

आल्फ्रेड रोज हाचें पुराय नांव रुजारियो आलफ्रेड फेर्नांडीस. तियात्राच्या संवसारांत नवे प्रयोग वेगवेगळ्या मळांचेर करून दाखोवपाक तो सगळ्या पयलो तियात्रीस्त.

फाटभूंय[बदल]

ताचो जल्म 5 ऑगस्ट 1932 ह्या दिसा जालो. ताचें आवयचें नांव दोलोरोजा आनी बापायचें नांव आम्ब रोज आशिल्लें. 1949 ह्या वर्सा सेंट झेवियर शाळेंतल्यान एस्.एस्.सी पास जालो. ताच्या उपरांत ताणें बॅंकेची परिक्षा दिली. त्या परिक्षेंत पास जाल्या उपरांत नॅशनल ओवरसीज आनी ग्रीन्डलेय्ज ह्या बॅंकांनी ताणें नोकरी केली. लारसन आनी टरबो आनी तशेंच गल्फांत आनीक एके बॅंकेंत ताणें आपलो वावर केलो. ‘आल्फरीट्ज गोवा जनरल स्टोर्स’ ह्या नांवान ताणें स्वताचो पसरो उकतो केलो आनी आपली भलायकेन जाता तितले मेरेन ताणें तो चलयलो. [1]

तियात्राच्या मळार केल्लो वावर[बदल]

ताचीं कांय गाजिल्लीं कांतारां म्हळ्यार: ‘लायट हाऊज, सीलवर जुबली, आय लॉस्ट माय हार्ट टू यू, कम ऑन सींग, मांदोवी डॅट वीथ डॅजी, विवा ला, लुईजा द बॉम्बशेल, तीन बोळादीक हाथयारां, गोंयकार वो मोंगळूरकार, देव न्हिदुंक ना, कालची कोडी, बोदलूंक घोडचें ना, म्होजें मागणें, पोयल्या चेड्याचो बालतीम, बेला-बेला-बेला, पाय, आमी सगळे एक, साडी, पायन करूंक ना तें, लंडनचो मोग, कांपाला, बामणाली पोरी, सावकाराचो पोर, चांदोर वाटी, पातोळांतली कुंवरी, गोरोयता घेव्न गोरी, आगो म्होज्या सुंदोऱ्या, गा-रे-गो, तेग फोलेर आर्थीचे’ आदी.

आल्फ्रेड रोजाचे कांय विक्रम[बदल]

मदर तेरेझा जिवी आसताना तिच्या जिविताचेर आदारून आशिल्ले ताणें 1951 ह्या वर्सा पयलें गीत गायलें. तशेंच ए.आर सौझा, कीड बॉक्सर आनी रेजिनाल्ड फेर्नांडीस ह्या मनशांच्या जिविताचेर आनी तशेंच तांच्या वावराचेर कांतार ताणें गायल्यांत. घुंवते माचयेर 1958 वर्सा ताणें पयलो तियात्र सादर केलो. ‘डायरेक्टर सायब’ (1961) हो तियात्र थांबनासतना (Non stop) दाखोवपी तो पयलो तियात्रीस्त. तियात्राच्या इतिहासांत आपलें लग्नाचें आमंत्रण कोंकणीतल्यान छापपी तो पयलो तियात्रीस्त. ‘बोगलांट’ ह्या फिल्मांत ताणें एकाच दिसा भितर आठ गितां रिकार्ड केलीं. एकाच दिसा भितर इतलीं कातारां रिकोर्ड करपी तो पयलो तियात्रीस्त आनी कोंकणी फिल्माच्या इतिहासांत हें पयलें फावट घडलें.

आल्फ्रेड रोजान केल्लें बरप[बदल]

ताणें दोन कादंबऱ्यो आनी 10 कांताराचे झेले सोल्फा सयत उजवाडाक हाडल्यात. त्या भायर ‘जोमनींतली भिरांत’ हें एक विनोदी पुस्तक छापलां. तशेंच ताणें पत्रकारितेच्या मळार दोळे दिपकावपी वावर केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. गोवा टायम्स, सोत उलोय, सिने टायम्स ह्या नेमाळ्यांचेर ताणें आपलें बरप केलां.

तियात्राच्या मळार ताका मेळिळ्ळे कांय मुकूट[बदल]

ध मेलडी किंग, ध लिवींग म्युजीकल लेजन्ड, फादर ऑफ कोंकणी कॅसेट्स, ध सिंगींग सॅन्सेशन, म्युजीक माएस्त्र, ध सिंनर वीथ ऍ पानामा हॅट, मॅजीक वॉन्ड, कोंकणी ऍम्बॅसेडर, इन्टरनॅशनल सुपर स्टार, जायजेंटीक फिगर ऑफ कोंकणी स्टॅज, ध सुलतान ऑफ स्विंग, संगीत सागर, ध मॅन वीथ ऍ गोल्डन वॉय्स, आल्फीज वॉय्स इज ए गिफ्ट, सब कुछ आल्फी.[2]

मरण ताच्या स दसकाच्या तियात्रीस्तपणांत, आल्फीक फिवण्यो घालून ताळ्यांचो शिंवर करून येवकार दिलो. निमाणे 2-3 वर्सां, ऑक्टोबराचे 23 तारकेर आल्फ्रेड रोज हाच्या निकीपिण्या(जमनींत पुरप) वेळार, तियात्रीस्तांनी आनी ताच्या तियात्र मोग्यांनी आल्फक ताळयो पेटोवन निमाणो आदेव्स केलो.

संदर्भ[बदल]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rose_(singer)
  2. http://konkani.co/alfred-rose-rita-rose-duet-goan-konkani-songs-mp3
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आल्फ्रेड_रोज&oldid=177036" चे कडल्यान परतून मेळयलें