एन्तनी दे तेलांवली

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

एन्तनी दे तेलांवली हो एक फामाद तियात्रिस्त.

जल्म[बदल]

जानेराच्या 3 तारखेर 1944 ह्या वर्सा श्री आंतोनिओ सी.एफ.पायस दे मिनेझीस ऊर्फ बाबीत नावेलीं,सालसेट ह्या गावांत झुझे मिगेल पायस दे मिनेझीस आनी मारथा ओलिंदा लुयझा गोमीश हांकां जल्मलो.

शिक्षण[बदल]

ताणें पुर्तुगेजांत सेगुंदो आनो हें शिकप केले. तो जेन्ना शाळेंत शिकतालो तेन्ना ताका तियात्राची आवड उतपन्न जाली आनी ताणें माच्येर 12 वर्सांचो आसतना अभिनय करपाक सुरू केले.

वावर[बदल]

ताणें प्रयोगसाळ तंत्रज्ञ कसो डॉ. टिटो वाझ प्रयोगशाळेंत, मडगांव हांगा 49 वर्सां सेवानिवृत जांवचे पयलीं काम केले.22 वर्साचे पिरायेर व्हडल्या माच्येर भितर सरून जे. एम. फॅराव हाच्या लिपलोलो गूठ ह्या तियात्रांत अभिनय केलो. ताणें स्वताक दोन तियात्र सोपूत भुझलो आनी इंस्पॅक्टर बरयलो आनी दिगदर्शन केले.

तेंच परी ताणें वेगळ्या वेगळ्या तियात्रांत गितां समेट केल्या आनी गायल्यात. आंतोनिओक लिगोरिओ फर्नांदीस हाच्या परम (सुपर) हीट खेळ तियात्र जुलियस सिझर हांतून ताका अभिनय करपाची संध मेळी जाचे 80 शोज अखेर मेरेन गोयां, पुणें आनी मुंबय पूर्ण जाले. तेच भाशेन ताणें सी. दिसिल्वा, मिनिनो दे बांदार, प्रेमानंद सांगोडकर, अनील कुमार, फादर ए. बोनामीस, आदी सारक्या फामाद तियात्राच्या दिगदर्शकावांगडा अभिनय केले.

ताची सगळ्यांत यादस्तीक भुमिका सी. दिसिल्वाच्या बोरेपोण ह्या तियात्रांत जावन आसलो. खेरीत भाशेन अभिनय आनी गायन करचे सोडून ताणें जायते तियात्र दुस-या बरोवप्यांचे दिगदर्शन केले जशें की विश्वाशी कोण, हेंच तुकां फावो, देवाची ख्यास्त, कोणांक चुकोणा आनी काजाराची रात्री. ताणें दुस-याय तियात्रांत अभिनय केला देखीक विझमीत, वेसोण, पिशें, आदीं. तुस्त करपी गायक आसून लेगीत, अँतनी दे तेलांवली हाणी फक्त एक गावपी कसो बेमान इश्ट, आमचें भोगणार, शिंकोप, कायदो तो कायदो, आदी तियात्रानी भाग घेतलो.

पुरस्कार[बदल]

2004 वर्सा कला अकादेमींत ताच्या जिवीत भरच्या योगदानाक आनी गोंयच्या संस्कृतीक तियात्राच्या प्रचाराक लागून आनी तेच भाशेन गोंय सरकाराच्या कला गौरव पुरस्कार धारण करून ताचो सत्कार केलो. हाच्या खेरीज नावेलिच्या गांवकारानी मुख्यमंत्री चर्चील आलेमाव आनी लुईजिन्हो फलेरो आनी पयलिचे नुस्तेमारी आनी कामगार मंत्री आवेर्सानो फुर्ताडो हांच्या हातांतल्यान ताचो सत्कार केलो. हालीच ताका 125 वार्षिकोत्सवाच्या तियात्र कला आनी संस्कृती हाचे वेवस्थापक उत्सव मंडळ आनी गोंय तियात्र अकादेमीन, तियात्राच्या 150व्या उत्सवाक ताचोसत्कार केलो.

संदर्भ[बदल]