मजकूराशीं उडकी मार

केजीटन पिन्टो

विकिपीडिया कडल्यान

केजीटन पिन्टो हो एक तियात्रीस्त.

जल्म

[बदल]

ताचो जल्म 29 जानेवारी,1941वांशी, गोंय हांगा जालो.ताच्या बापायचें नांव मानुयेल विसेन्ट पिन्टो आनी आवयचें नांव एनजीलीना पिन्टो

वावर

[बदल]

केजीटन पिन्टो हाका तियात्राच्या मळार कायती म्हूण वळखतात.तो ल्हानपणासावन तियात्राचो मोगी आशिल्लो आनी एकूय तियात्र चुकय नासलो. ताका जर संद मेळ्ळी जाल्यार तो रंगवण कुडांत वचून मेक-अपकसो करतात तें तो बारीकसाणेन पळयतालो.

1961 ह्या वर्सा ताणीं मिस्टर. वेल्नटे मास्करेन्हस जो मुंबय शारांत तियात्र कलाकाराची रंगवण करतालो ताका मदत करपाक सुरवात केली.

एक दीस जेन्ना मिस्टर. वेल्नटे मास्करेन्हस सादरीकरणाखातीर पावलो ना तेन्ना सर्गेस्त ऍन्थनी मेन्डीस हाणें केजिटनाक रंगवण करपाची विनंती केली. त्या दिसा सावन केजीटन रंगवण करपी मनीस “ कायती ” (माचयेर नांव केजीटन) म्हूण जल्माक आयलो.

ताणें आदल्या काळावयल्या सुमार सगळ्याच तियात्र कलाकरांची रंगवण केल्ली आसा.तियात्र माचयेर नामनेचे दिग्दर्शक देखीक सी.अल्वारीस, एम.बोयर, रेमी कुलासो, प्रेम कुमार, आल्फ्रेड रोज, बाब पिटर, टोणी मार्टीन, क्रिस पेरी, कीड बोक्सर, रोबीन वाज, आदी. हाच्यांनी तियात्र माचयेर गरजेप्रमाण कलाकराची रंगवण करपाखातीर कायती हाचो आदार घेतला.

हजारांनी गोंयच्या मुंबय आनी जायत्या शारांतल्या तियात्रांनी ताणें रंगवणीच्या आदारान आपलें योगदान एक खरे पद्दतीचो कलाकार घडोवपाक दिल्लें आसा.

एक कलाकार जाणे पड्डया फाटल्यान रावन आपल्या कामां वरवीं तियात्राच्या सादरीकरणाक अर्थान भरिल्लें आनी शिटूकसाणेचें केलें म्हूण कायती हाचो उगडास करता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=केजीटन_पिन्टो&oldid=203005" चे कडल्यान परतून मेळयलें