केसरबाय केरकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

केसरबाय केरकार केसरबाय केरकाराचो जल्म 13 जुलय 1882 या दिसा केरी फोंडा हांगा एका संगीत घराण्यांत जालो. तांचे आवयचें नांव भीमाबाय आशिल्लें. ल्हानपणा सावन तांकां संगीताची ओड आशिल्ली. गोड आवाजाची देणगी तांकां जल्मात मेऴिल्ली. जात्रेच्या दिसांनी जावपी गवऴण कालो ह्या नाटीके सारक्या कलाप्रकारांत केसरबाय कृष्णाची भूमिका करताल्यो आनी ते भूमिकेंतलें तांचे गायन आयकुपा खातीर शेजारच्या गांवांतल्यान लोकांची गर्दी जाताली. घरांतल्या संगीताच्या शिक्षणान तांचे समाधान जालें ना. तांकां शास्त्रीय संगीत शिकपाची उपाट इत्सा आशिल्ली.त्या काळात नामनेचे गायक पं वझेबुवा दिवचल लागसार आशिल्ल्या लामगांव गावांत श्रीमंत लामगांवकर देसाय हांगेर रावताले. थंय बुवा कडेन संगिताचें शिक्षण घेवपा खातीर त्यो आवय वांगडा बिराड करुन रावपाक गेल्यो. सुमार दोन वर्सां तांणी बुवा कडल्यान तालीम घेतली. उपरांत,बुवाक भोंवडेर वच्चें पडिल्ल्यान तांची तालीम बंद जाली. ह्या वेळार केसरबाय हांची पिराय सुमार इकरा वर्सांची आशिल्ली. तांचे सवाय वर्स तालीम बगर गेलें. पूण संगीताचो रियाज नेमान चालू आशिल्लो आनी संगीताचें शक्षण घेवपाची तळमळ वाडत आशिल्ली. संगीताचें उंचेलें शिक्षण घेवपाची तांची वेवस्था जावची म्हूण केरकार कुटूंब 1908 वर्सा मुंबय गेलें. मुंबयंत त्या काऴांत सतार,पखवाज आनी गायन हे कलेंत फिशालकाय जोडिल्ले बरकतूल्ला खाँ हांचें नांव गाजतालें. तांचे कडल्यान तालीम मेऴोवप भोव कठीण आशिल्लें. पूम केसरबायक अखंड पांच वर्सा मेऴ्ऴी. खाँ सायबा कडेन अखंड तालीम घेवन केसरबाय जयपूर घराणायली. खाँ सायबा कडलो संगिताचो रियाज सकाऴ सांजवेऴ चलतालो. केसरबायक 1920 -1946 ह्या 26 वर्सांच्या काऴांत खाँ सायबाचें मोलादीक मार्गर्शन मेऴ्ऴे. तिणें ह्या काऴांत कितल्योश्योच ऊंच पांवड्याच्यो मैफली सादर केल्यो. संगितांतल्या जाणकारांनी तांच्या गायनाची उपाट तुस्त-तोखणाय केली. तांकां रवींद्रनाथ टागोर हांणी स्वहस्ताक्षरांत पत्र धाडून सुरश्री ही पदवी दिली. तांकां दिल्लीची सरकारी सनद मेऴ्ऴी.1950 त, पद्मभूषण पुरस्कार मेऴ्ऴो. महाराष्ट्र सरकारान तांका राजगायेचो भोवमान दिलो. मलबाराव सरदेसाय हांचे अध्यय़क्षतेखाला गोंयकारांनीय तांचो व्हड सत्कार केलो.15 सप्टेंबर 1977 दिसा तांकां मुंबयंत मरण आयलें.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=केसरबाय_केरकार&oldid=175631" चे कडल्यान परतून मेळयलें