ङँ।.लक्ष्र्मी सहरल

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ङँ।.लक्ष्र्मी सहरल. 1942 वर्सा ती झुजात जखमी जाल्ल्सेनिकांचेर उपचार करपाचें काम करताली.


जल्म[बदल]

लक्ष्र्मी सहगल हांचो जल्म मद्रस प्रेसिङेसीतल्या मलबारात 24 ऑक्टोबर 1914 दिसा स्वामीनाथन हांच्या घराण्यांत जालो.

शिशण[बदल]

1938 वर्सा लक्ष्मीन मद्रास मॅडिकल कॉलेजींतल्यान एमबिबीएम पदवी घेतली. ताचे उपरांत गायनेकॉलॉजींत तिणें पदविका मेळयली. गव्हर्नमँण्ट कस्तुरबा गांधी हांस्पिटलांत तिणेंकांय काऴ दोतोरकी केली.

वावर[बदल]

तांचो बापूय एस स्वामीनाथन हो मद्रास उच्च न्यायालयांत त्या वेळा वयलो क्रिमीनल लॉयर आशिल्लो आनी आवय एब्ही अम्मुकूट्टी म्हणल्यार अम्मू. स्वामीनाथन ही रामाज कार्यकर्ती आनी सुटके झुजारी आशिल्ली. गव्हर्नमँण्ट कस्तुरबा गांधी हांस्पिटलांत तिणेंकांय काऴ दोतोरकी केली. तिजें लग्र पायलट पिकेएन राव हाचे वांगडा जाले. पूण हें लग्र वड काऴ तिगलें ना. 1940 वर्सा राव हांचे कङेन घटस्फोट जाले उपरांत लक्ष्मी सिंगापूराक गेली. सिंगापूरांत लक्ष्मीन एक ल्हानशी क्लिनीक उकतो केली. हे क्लिनिकेंत दयेंत आशिल्ले गरीब. भारतीय कामगार येताले. हांगासरूच लक्ष्मीचो परिचय आज्ञाद हिंद सेनेंतल्या कांय वांगड्यां कडेन जालो आनी लक्ष्मी सुटके झुजारी जाली. ह्याच वसानी ती आझाद हिंद सेनें सामील जाली. 1942 वर्सा ती झुजात जखमी जाल्ल्सेनिकांचेर उपचार करपाचें काम करताली. 1943 वर्सा आझाद हिंद सरकारच्या कॉबिनेटांत पयली अस्तुरी वांगडी जावपाचो मान तांकां मेऴो. आझाद हिंद सेनेच्या गणी झांशी राजमंण्टांत लक्ष्मी रादिंच सक्रीय रावली. तांचे वनर्मागरी खातीर तांका कर्नल हेपददिले. 1945 वर्सा आझाद हिंद सेना अत्यंत वायट परिस्थितींत इंफाऴ शिमे वयल्यान फाटिं सरताना इंग्रजांननी तांका केद करून हिंदुस्तानांत हाडल्यो. 1946 वर्सा फामाद जाल्ले सेहगल. धिल्लां, शाहनवाज म्हणल्यार आजाद हिंद आड ईग्रज सरकार ह्या अभियोगांतल्यान तांची मुकत जाली. मार्च 1947 वर्सा तांचें लग्न कप्टन प्रेम कुमार सहगल हांचे लागीं जालें. स्वतंत्रताये उपरांत लक्ष्मी सहगल हांणी समाज कार्यांत स्वताक झोंकून दिलें.

मरण[बदल]

23 जुलय 2012 दिसा कानपूरांत तांकां मरण आयलें.

संदर्भ[बदल]

भागंरभूय, 19 ऑक्टौबर 2017