जिवित सांबाळुन (तियात्र)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जिवित सांबाळुन हो तियात्र सुकुरो रिबेलो हांणी बरयला।

लेखकाची म्हायत्ती[बदल]

सुकुरो रिबेलो हांचो जल्म चिचोण्या गांवांत जालो. ते कथा, कविता, संगीत- नाटक, तियात्र बरयतात.“नोवी कोमरी” हे नाटकुल्याचे पुस्तक 2007 ह्या वर्सांक उजवाडाक आयला.कोंकणी भाशे खातीर ते वावुरतात.

पात्रां[बदल]

• डेवीड - डॅडी

• सीमा – मामी

• माय – सासूमाय

• निफा – चेडु

• मिकी – निफाचो पयलो मोगी

• टिना- सीमाची इश्टीण

• रिकी – निफाचो दुसरो मोगी

• भुरगो – ओनाथ भुरग्यांच्या आश्रमांतलो

• सिस्टर – मादर्

कथानक[बदल]

जिवित सांबाळुन ह्या तियात्रांत निफा जे आसा ते नकळत आवयपणाच्या भेशार आसता.ताचो आवय बापुय ताका त्या भुरग्याक कुसव्यांत मारपाक सांगता पुण ताचे मन ताका अशें करपाची गवाय दिना आनी ते त्या भुरग्याक जल्माक हाडुन अनाथ आश्रमांत दिवपाचे थारायता.जेन्ना निफाक कळटा ते स्वता एक अनाथ आश्रमांतले भुरगे आसा तेन्ना ताचो पयलो मोगी ताका सोडून वता ते आपलो जीव सोपोवपाचो प्रयत्न करता. पुण ताच्या आवय-बापायच्या सांगण्यान ते आपलो निर्णय बदलता.जेन्ना निफा त्या भुरग्याक जल्म दिवन आश्रमांत वरता तेन्ना तांचो दुसरो मोगी रिकी मुखार येता .तो ताच्या लागी काजार जावपाक तयार जाता आनी त्या भुरग्याक पोशपाक आनी आपले नांव दिवपाक तयार जाता .

म्हणीचो वापर[बदल]

ह्या तियात्रांत कांय म्हणीचो वापर केलो आसा .देखीक-- KAM ’ZALEM ANI VOIZ MELO ANI VOIZACHEA HATANT DANDDO DILO.

भाशा शैली[बदल]

ह्या तियात्रांत थोड्या कठीन शब्दांचो वापर केलो आसा. तियात्राची भाश सादी सोपी आसा लोकांक एकदा वाचल्यार समजूपी अशी.

सघंर्श[बदल]

ह्या तियात्रांत आमकां डॅडी आनी माय म्हणचे पूत आनी आवय हांच्या मदी सघंर्श दिश्टी पडटा तो तिच्या सुनेक लागुन जाता. सीमा आनी टिना मदी सघंर्श जो टिनाच्या नसायपणाखातीर जाता.निफा आनी मिकी मदी जालो सघंर्श जेन्ना मिकिक कळटा निफा ताच्या आवय-बापायचे चेडु नासुन एक अनाथभुरगे जावन आसा.

तियात्राची विशेशताय[बदल]

ह्या तियात्राचो विशय खुब गंमबीर आसा.ह्या तियात्रान समाजान जें घट्टा ताचे पडबींब दाखवपाचो लेखकान प्रयत्न केला.

संदर्भ[बदल]

जिवित सांबाळुन