जुआंव तेरतुलियानो कारवाल्हो

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जुआंव तेरतुलियानो कारवाल्हो, तियात्र माचयेर ताका जॉन दे नुवेम ह्या नांवान वळखतात.

जल्म[बदल]

ताचो जल्म २४ नोव्हेंबर १९२८ ह्या दिसा जालो.

शिक्षण[बदल]

ताणें ताचें सुरवातेचें शिक्षण पुर्तूगेजांत केलें. ताणें त्या वेळार सातवी म्हळ्यार आतांची धावी मडगांवच्या युवनियन स्कूलांत केल्ली. हें स्कूल मागीर सेंट पोल्स सोसायटीन आपल्या नांवार करून ताचें नांव लोयोला हाय स्कूल दवरलें आनी १९४८ ह्या वर्सा ताचें उजगाटन केलें. तो ५ वर्साचो आसतना ताच्या बापायन ताका माडेलच्या एलॅक्स मेस्त्री कडेन वायोलीन शिकपाक धाडलो. मागीर ताणे ताचे कडल्यान ट्रमपेट सुद्दां शिकून घेतलें आनी ताच्या बँन्डांत रुजू जालो जो त्या वेळार पुराय गोंयात लग्नाक आनी नाचपा खातीर खूब न एलेक्स मेस्त्री आनी तो सोडून ताचे बाकीचे वांगडी कुरतोरींचो रोझारीयो (सेक्साफोन आनी क्लेरीनेट ),जोकीम आंतोनियो(बॅन्जो) आनी माडेलचो फ्रांसिसको आंतिनयो (ड्रम) हे ह्या बॅन्डांत आशिल्ले.

वावर[बदल]

१९७६ ह्या वर्साच्यान एलेक्स आनी ताच्या वांगड्यानी लग्नाचो आनी नाचाचो बॅन्ड सोडलो आनी तियात्रांतले संगीत वाजोवपाचें थारायलें.ताच्या ह्या बँन्डाचो एक नवो पंगड तयार जालो 'यॅग स्टार्स ऑफ गोवा' तातूंन डोड दे वेरना, त्रियो ऑफ कोनसेपशन-नेलसन एन्थोनी, अरिसटीडस डायस, लुसियानो डायस आनीक हेर जाण आसले.

संदर्भ[बदल]