जॉन हॉवर्ड नॉथर्प

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जॉन हॉवर्ड नॉथर्प अमेरिकन जीवरसायनशस्त्रन आसलो.


ताचे शिक्षण कोलंबियाक जालें. 1912त बी. एस ए. आनी 1915 त पीएच ङी. ह्यो पदव्यो ताणें मेळयल्यो. रॉकफॅलर इन्स्टियूटांत ताणे झाक लब हाचेवांगङा आयुर्मर्यादा सिध्दांताविशीं अभ्यस केलो. 1924 त ते संस्थेचो तो वांगडी जालो. 1949 त बर्कलीच्या कंलिफोर्निया विधापिटांत सुक्ष्मजीव विज्ञानाचो नॉथर्प हाणें पयल्या म्हाझुजाच्या काळांत एसिटोन आनी इथायल आल्कोहॉल तयार करपाच्या किण्वनाचे क्रियेविशीं केल्ल्या संशोधनापसुनूच पचन, श्र्वसन आनी सादारण गरजेच्या प्रकियांक जाय आशिल्ल्या न्झायमांच्या अभ्यासाक चालना मेळ्ळी. न्झायमांक रसायनीक नेम लागू पडटात, हें ताणें दाखयलें. 1930 त ताणें पॅप्सिन शुध्द स्फटिकी स्वरूपांत तयार केलें. मोझेस कुनिट्झ हाच्या पालवान ताणें ट्रिप्सीन आनी कायमोट्रिपसीन हीं एन्झायमां आनी ट्रिप्सिनोजॅन आनी कायमोट्रिप्सिनोजॅन ही तांची पूर्वगामी द्रवयां स्फटिकरूपांत तयार केलीं. रॉजर एम. हॅरियट हाच्या पालवान ताणें स्फटिकी पॅप्सिनोजॅन वेगळें केलें. मास वायरस आनी प्रतिपिंडां हांच्या प्रथिनांचोय ताणें अभ्यास केलो. सुक्ष्मजंतूंभक्षक ताणें सस्तन जनावरांच्या आंतकड्यांसावन वेगळो केलो. तेखेरीज ताणें स्टारर्च, सुक्ष्मजंतूंचें समूहन, किडींचेर जावपी तापमानाचो परिणाम ह्या विशयांचेरूय संशोधन केलें. Crystalline Enzymes हो ताचो ग्रंथ 1939 त उजवाडाक आयलो. रॉकफॅलर इन्स्टिट्युटावरवीं उजवाडाक येवपी Journal of General Physiology हे पत्रिकेचो तो संपादक आशिल्लो. दुस-या म्हाझुजांत तो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण संशोधन समितीचो सल्लागार आशिल्लो. एन्झायमांच्या आनी तांचेकडेन संबंदीत अशा द्रव्यांच्या स्फटिकीकरणाविशीं ताणें मोलादीक कार्य केलें. ताच्या ह्या वावराखातीर ताका जेम्स बॅचलर सम्नर आनी वॅडॅल मॅरॅडिथ स्टॅन्ली हांचे वांगडा 1946 वर्साचो रसायनशास्त्राचो नोबॅल पुरस्कार वांटून मेळ्ळो.संशोधक प्राध्यापक म्हणून ताची नेमणूक जाली.