ज्योतिरिंद्रनाथ टागोर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ज्योतिरिंद्रनाथ टागोर[बदल]

ज्योतिरिंद्रनाथ हे बंगाली साहित्यिक आनी कवि. ज्योतिरिंद्रनाथ टागोर हांचो जल्म दि. 4 मे 1849 या दिसा कलकत्त्याच्या भौमानेस्त टागोर (ठाकूर) घराण्यांत जालो. महर्षी देवेंद्रनाथ टागोरांचो हो पाचवो चलो आनी रवींद्रनाथाचा व्हडलो भाव. कलकत्त्याच्या प्रेसिडीन्सी महाविघालयांत तांचे शिक्षण जाले. तांची बुध बहुमुखी आसली. लहानपणापासावनूच ज्योतिरिंद्रनाथ साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय या विशयांचो अब्यास करपांत दंग रावातालो. व्हड जाल्यउपरांत या सगल्या विशयांतली तांची असामान्य बुध परगटली. बंगाली नाटयसाहित्य आनी नाटयाभिनय हांचो टागोर घराण्यान जो सांबाळ केलो, तातूंत ज्योतिरिंद्रनाथ हांचो वाटो खूब्ब मोठो आसलो.

तांनी कांय प्रहसनां बरयली. चडशी संस्कत आनी कांय फ्रेंच नाटकांचो अणकार ताणी बंगालींत केलो. किंचित जलयोग (1872), परुविक्रम नाटक (1874), सरोजिनी(1875), एमन कर्म आर करबना बाबू (1877), अक्षुमती नाटक (य़1879) ही तांची कांय नावां घेवपासारखी नाटकां. मानमयी (1880) आणि पुनर्वसंत (1899) ही तांची संगीत नाटकां.

ज्योतिरिंद्रनाथ येक बरो नट, संगीत जाणा जावपी आसल्याकारणान जायत्या नाटकांनी ताणी भूमिका केल्यो आनी गाणी बरयली. भारती ह्या नियतकालिकाचे ते संस्थापक आससे. तत्वबोधिनी आनी संगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   प्रकाशिका या नियत नियतकालिकांचे ते कांय काळ संपादक आसले. रांची हांगासर 4 मार्च 1925 या दिसा तांचे मरण जाले.