डॅनीअल साल्वादोर लेमोस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

डॅनीअल साल्वादोर लेमोस हो एक तियात्रीस्त

जल्म[बदल]

ताचो जल्म 13 ऑक्टोबर 1945 ह्या दिसा मुंबय शारांत जालो. ताचो बापूय श्री विटोरिनो लेमोस आनी आवय श्रीमती कॉनसेसांव लेमोस.हांचो मूळ गांव आरांबोल(हरमल).

वावर[बदल]

तियात्राच्या माचयेर एस.लेमोस म्हूण ते फामाद आशिल्ले.डॅनीअल‘म्होजें घोर फुटपाथ’ ह्या तियात्रांत पयले फावट दिश्टी पडले.त्या वेळार ते तेरा वर्सांचे आसले.हो तियात्र बाब आगुस्तीन कोयलो हाणें बरयिल्लो.उपरांत 1963 ह्या वर्सा पॅट डिसोजाच्या‘मांय’ ह्या तियात्रांत ताणें काम केलें. तियात्राच्या तेंगशेंर आसतानाताणें व्हड बरोवपी,व्हडदिग्दर्शकांच्या हातासकयल काम केलें जशें सी.आल्वारीसाचो‘आमचींफेस्तां’,एम. बोयराचो‘एकूच रस्तो’ आनी ‘आदी तें आता हें’,जासींत वाजाचो‘आवयचें दूख’,प्रेम कुमाराचो‘नोशीब’,बाब पिटर आनी ऑफिलियाचो‘सांग जोबाबदार कोण’,आल्फ्रेड रोजाचे दोन म्युजीकल शो,अनिलकुमाराचो‘देव पदवेदार’,प्रिन्स जॅकोबाचो‘पिंजरें’ आदी तशेंच जॉय रोझीचो‘देव कोणाचो’,टोनी डायसाचो‘ती म्होजी मांय’,मारिओ मिनेजीसाचो‘हो कायदो कोणें केला?’,मारिआनो फेर्नांडीसाचो‘आमकां शांती दी’,सॅम्युल कारवालोचो‘पुर्तुगेज गोंयकार’,जॉन डिसिल्वाचो‘कुटूंब’अश्या तियात्रांनी आनी जायत्याहेर तियात्रांनी ताणें मनापासून कार्य करून आपली कला दाखयल्या. बरो गावपी म्हण लेगीत एस.लेमोस हाणे नांव जोडला.कोंकणी गायनाची कॅसेट,सी.डी.(भाग1ते18) ताच्या नांवार आसा.बरो कलाकार,बरो गावपी म्हण फामाद आशिल्ल्यान एस.लेमोसान ‘बेबदो’ ह्या तियात्राक दिग्दर्शन दिलां. भुरगेपणा सावन एस. लेमोसान आपलें पुराय जिवीत तियात्र माचयेर अभिनय करून सारलां आनी आयज पासून तो जेन्ना माचयेर आसता तितलेच शक्तेन तो अभिनय करता.आपणाक मेळिल्लें नांव,फामादपण आनी खुशालकाय तो तियात्राकच ओंपता आनी आपूण आयज आसा तो फकत तियात्राक लागून आसा हें सांगपाक ताका गर्व दिसता.