थॉमस आंद्रे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

थॉमस आंद्रे हो एक फामाद तियात्रिस्त ।उपरांत तो आठ वर्साचो आसतना ताच्या एका काकान ताका सालीगांव हाडलो.

जल्म[बदल]

थॉमस आंद्रे हांचो जल्म १८ मार्च १९३७ हया वर्सा ओपा खांडेपार फोंडें हया गांवांत जालो. जुआव आंद्रे आनी मारीया कोन्सेसांव डायस हें ताच्या आवय बापायचे नांव जावन आसा. तो एक वर्साचो आसलो, तेन्ना ताची आवय हो संवसार सोडून गेल्ली.

शिक्षण[बदल]

.त्या उपरांत तो आठ वर्साचो आसतना ताच्या एका काकान ताका सालीगांव हाडलो. थंय तांणें आपले मुळावें शिक्षण पुर्तुगेजीन पुराय केलें. तांची घरची परिस्थिती गरीब आसल्या कारणान घर चलोवपा खातीर तांचे कडेन पयशे नासले म्हूण ताका शाळा सोडची पडली आनी त्या खातीर धा वर्साचो आसताना ताका आपले घर चलोवपा खातीर रेंदेंराचे काम करचे पडले.

वावर[बदल]

शेजारच्या गांवांत जाल्लो फामाद जागर आनी तियात्र हातूंल्यान प्रेरित जाल्लो, थॉमस आपलो इश्ट इनासियो हांच्या वांगडा सायकलीन तियात्र पळोवपाक वतालो. वीस वर्साचो आसतना ताणें तियात्र बरोवपाक, दिग्ददर्शन आनी तियात्रान वांटो घेवपाक सुरु केल्लें. सालीगांवांत जाल्लो ताचो पयलो तियात्र 'इरमांव आनी होनी' ह्या तियात्राक थंयच्या लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. त्या उपरांत ताका फाटीं वळून पळोवपाची गरज पडूंक ना. ताणीं आनीकूय तियात्रां बरोवन सालीगांवातल्यां आनी थंयच्या सरभोंवतणच्या लोकांक तांचो रंगमेळ दाखोवन 'अ थॉमस ' ह्या नांवान तांचे मनोरंजन केलें.

आपले घर चलोवपा खातीर रेंदेंराच्या कामान जरी तो व्यस्त आसलो तरी काम नासताले तेन्ना तो तियात्राच्या मोगा खातीर वेळ काडून तियात्र बरयतालो. तियात्र म्हळ्यार ताचे काळीज आनी कूड आसली. ताका कितलेंय काम आसले जाल्यारुय तो तियात्र बरोवंक वेळ काडटालो. तातुंतली ताणीं बरयल्लीं; दिग्दर्शन आनी आपूण वांटो घेतिल्ली कांय तियात्रां अशी आसात, ' पूर्वोजांचे हतिराम ', ' ओस्तोरी घराची राणी ' , ' कितें हो संवसार ' , ' तायनीम ' , ' नीत ' , ' सोंवसार एक सोपोन ' , ' मोग वो आशा ' , ' फायदो ' , ' देव बोरें कोरूं ' , ' खंय तुजें घोर ' , ' पोरदेसी ' , ' व्हायलांकनी सायबिणिची राखण ' , ' हांव तुकांच रावता ' , ' गेला तो कोण ?' ( दिग्दर्शक : सी आल्वारीस ) आनी ' एकूच माती ' .

जेन्ना तो तियात्रा बरयतालो तेन्ना कांय नांवाजलेल्या कलाकारांची ताणें जापसालदारकी घेतिल्ली: सी आल्वारीस , आल्फ्रेड रोज , रीता रोज , एम.बॉयर, बाबा पीटर, ओफेलिया , सौजा फेर्रांव , रिको रॉड, जोस रॉड दे पर्रा , ग्रेग , सबीना , बेट्टी नाज़ , वालनट मस्कारेनहास , बेट्टी फर्न्स , जर. नेल्सन , जेसीएम डायस आनी जायते जाण. ६० वर्साचो आसतना तो माडा वयल्यान सकयल पडलो आनी ताच्या फाटीच्या कण्याक मार बसलो. णव वर्सा पयली ताचे अर्धांगवायुचो झटको आयलो आनी ताणें आंग धरलें, आता तर दावी बाजू अर्दांगवायुच्या झटक्यान कायमची धरल्या.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=थॉमस_आंद्रे&oldid=179485" चे कडल्यान परतून मेळयलें