धर्मांतर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

धर्मांतर म्हळ्यार एका धर्माचो त्याग करून, दिक्षा घेवन, दुसरो धर्म आपणावप हाका धर्मांतर अशें म्हण्टात. दुसऱ्या धर्माचो अभ्यास केलो वा दुसऱ्या धर्मांतल्या मनशावांगडा लग्न जालें म्हणून धर्मांतर जायना अशीय समजूत आसा.

प्रकार[बदल]

  1. आपले स्वताचे बुद्दीन धर्मांतर करप
  2. गिरेस्त मनशान दाखसल्ले दुडवांचे आशेन धर्मांतर करप.
  3. जुलूम जबरदस्तीन धर्मांतर करप.

जिवाच्या भयान वा जबरदस्तीन जाणीं दुसरो धर्म आपणायला तांकां परत स्वताच्या धर्मांत घेवप होय एक धर्मांतराचोय प्रकार. ताका शुध्दी अशें म्हण्टात.

क्रिस्तांव धर्माचे स्थापणुके उपरांत भारतांत धर्मांतर सुरू जालें. इ. स.च्या पयल्या शेंकड्यांत सेंट थॉमस भारतांत येवन ताणें त्या धर्माचो प्रसार सुरू केलो. तेन्नासावन इ. स. च्या 15 व्या शेंकड्यामेरेन हो प्रसार चालूच आशिल्लो. उपरांत पुर्तुगेज लोक आयले आनी ताणीं भारताचे अस्तंत दर्यादेगेवयल्या विशेश करून गोंयांतल्या शेंकड्यांनी हिंदू लोकांक जुलमान बाटयले. इ. स. च्या आठव्या शेंकड्यांत महंमद कासीम हाणें भारताचेर स्वारी केली आनी हजारांनी हिंदू लोकांक बाटयले. उपरांत गझनीचो सुलतान महमूद आनी शिहाबुद्दीन घोरी हाणींय भारताचेर स्वारी करून, हिंदू लोकांक बाटोवन मुसलमान केले. ताचे उपरांत मुसलमान राज्यकर्त्यांनी कोट्यांनी हिंदू लोकांक जबरदस्तीन बाटोवन मुसलमान केले. अलाउद्दीनाचो सेनापती मलिक काफूर, जहांगीराचो सेनापती महाबतखान, फिरोजशहाचो वजीर मखबुलखान, अहमदाबादचो सुलतान मुझफरशहा आनी बंगालचो काळो पहाड हे. मूळचे हिंदू आशिल्ले. मुसलमान जातकच ताणीं हिंदू धर्माचेर खूब आघात, अत्याचार केले. भारतांतले चडशे मुसलमान लोक अशे तरेन बाटयल्ले हिंदूंचेच वंशज.तातूंत भायल्यान आयिल्ले अस्सल मुसलमान सामके उणे. आतार, कासार, कलईगार, खाटीक,खोजा, घेरमेहदी,चूडावाला, तांबोळी, धावड,नालबंद, पिंजारी,बागवान, बोहरा,भिस्ती, मकवाना,मोमीन,मोची हे मुसलमान जातींचे लोक पयलीं हिंदू आशिल्ले. हे बाटून मुसलमान जाल्ले लोक आजुनूय आपल्यो कांय हिंदू चालीरिती पाळटात. बाटयल्ल्या क्रिस्तांव लोकांच्या चालीरीतींनीय हिंदू धर्माच्यो कांय चालीरीती आसात.

क्रिस्तांव धर्मांत धर्मांतराविशींचो तात्विक विचार भोव बारीकसाणेन केल्लो आसा. पापी लोकांक पश्चाताप करतकच क्रिस्तांव धर्म आपणावपाक सांगला आनी अशें केल्यार ते पातकातल्यान मुक्त जातले अशें बायबलांत सांगलां. क्रिस्तांव धर्मांत प्रवेश म्हळ्यार काळखांतल्यान उजवाडांत वचप अशेंय बायबलांत फुडें म्हळां. बुद्दीक अणसरून धर्मांतरां केल्ल्याचींय कांय उदाहरणां आसात. तातूंतले एक उदाहरण म्हळ्यार 14 ऑक्टोबर 1956 दिसा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हाणें बौध्द धर्मांत केल्लो प्रवेश. ताचेवांगडा ताच्या हजारांनी अनुयायांनीय बौध्द धर्म आपणायलो. बाह्य धर्मांतरावांगडाच आंतरीक धर्मांतरांय जाल्यांत. प्राचीन काळांतली बौध्द धर्माची चळवळ ही आंतरीक धर्माची देख म्हणू येता.

स्वताच्या धर्गाचो त्याग करून दुसरो धर्म आपणावप, हाका हिंदू धर्मांत पातक मानतात. तें बुद्धिपुर्वक वा इत्सा नासतना केल्लें आसूं. तेखातीर प्रायश्तित्त घेतकच बाटिल्लो मनीस शुद्ध जावन परत आपल्या वर्णाश्रमधर्मांत वचूंक शकता. धर्मभ्रश्ट लोक विष्णूच्या नामस्मरणान पवित्र जातात, अशें भागवत पुराणांत म्हळां. पूण भारतीय लोकांचेर ते आपलो धर्म लादूंक शकलेनात.

पयलींच्या काळांत काय ऋषींनी मूळच्या अहिंदू लोकांचो चातुर्वर्ण्यांत आस्पाव करून घेतिल्ल्याचे उल्लेख हरिवंश, भविष्य पुराण ह्या ग्रंथांत मेळटात. यवन, शक, कुशाण ह्या वंशातल्या खुबश्या लोकांनी हिंदू धर्म आपणायल्ल्याची म्हायती शिलालेख, दानपत्रां वयल्यान मेळटा. त्या वंशातल्या लोकांभशेनूच हूण, गुजर ह्या लोकांनीय भारताचेर आक्रमणां करून राज्यां स्थापलीं. उरफाटें, भारतीय लोकांनीच आपलें संस्कृतीचो तांचे संस्कृतीकडेन समन्वय करून हिंदू संस्कृताय निर्माण केली.

पंजाबाचो राजा जयपाळ हाचो नातू सुखपाळ मुसलमान जाल्लो, तो इ.स.1008 च्या सुमाराक परत हिंदू जालो. इ. स. च्या पंदराव्या शेंकड्यांत काश्मीरांत जायत्या धर्मभ्रश्ट हिंदूंक परत हिंदू करून घेतिल्ले. अशीं शुध्दीकरणाचीं कितलींशींच उदाहरणां ग्रंथांनी, पुराणांनी मेळटात. मध्ययुगीन इतिहास काळांत, छत्रपती शिवाजी महाराजान, नेताजी पालकर हाका तशेंच जिजाबाईन बजाजी निंबाळकर हाका शुध्द करून स्वधर्मांत घेतिल्ल्याचे उल्लेख इतिहासांत प्रसिध्द आसात. मुसलमान जाल्ल्या हिंदूंक शुध्द करून स्वधर्मांत घेतल्यात, तशेंच बाटून क्रिस्तांव जाल्ल्यांकूय शुध्द करून घेतिल्ल्याचीं उदाहरणां इतिहासांत मेळटात. शुध्दीकरणाची अशीं जायतीं उदाहरणां इतिहासांत मेळटात. शुध्दीकरणाची अशी जायतीं उदाहरणां इतिहासांत मेळटात तरी मुसलमानी सत्तेखाला आशिल्ल्या प्रदेशांनी तें कार्य उक्तेपणान करूंक मेळनाशिल्लें. तेच भाशेन दयानंद सरस्वतीन आर्य समाजाची स्थापणूक करून शुध्दिकार्याची गती वाडयली. स्वा. सावरकर हाणें अंदमानातलें बंदखणीतल्या जायत्या मुसलमान कैद्यांक शुध्द करून घेतिल्ले. इ. स. 1928 च्या सुमाराक विनायक महाराज मसुरकर हाणें गोंयातल्या हजारांनी क्रिस्तांव गावड्यांक शुध्द करून घेतिल्ले.

हिंदू लग्न कायद्यांत धर्मांतराखातीर घटस्फोट मागपाची सुविधा आसा. हिंदूसभा आनी आर्यसमाज ह्या संस्थांनी धर्मशुध्दी हें कार्य भारतांत सगळेकडेन चलयला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=धर्मांतर&oldid=202832" चे कडल्यान परतून मेळयलें