निर्फळ आंजिराच्या झाडाची वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
Teachings of Jesus 36 of 40. parable of the fig tree. Jan Luyken etching. Bowyer Bible

निर्फळ आंजिराच्या झाडाची वपार[बदल]

Nirfoll Anjirachea Zhaddachi Vopar - The Barren Fig Tree ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

निर्फळ आंजिराच्या झाडाची वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास १३ ː ६-९

६ आनी ताणें ही वपार सांगली: कण-एकल्यान आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायल’लें, आनी तो ताचें फळ सोदुंक आयलो तेदनां, ताका कांय-एक मेळ’लें ना. ७ तेदनां ताणें मळो वसयतल्याक म्हळें: ‘पळे, आयज तीन वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदुंक येतां आनी म्हाका एक-ऊय मेळना. म्हणटोच तें कात्रून उडय; बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता?’ ८ पूण ताणें अशी जाप दिली: ‘धनिया, हेंय आनियेक वरस तें आसुंदी; ताच्या मुंदाक आळें काडून, ताका हांव सारें घाल्तां; ९ घडियेक ताका फळ जायत; ना तोर, मागीर कातोर.’

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Barren Fig Tree, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1]

[2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)