पर्वरी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

विशय सुची

प्रस्तावना[बदल]

पर्वरी मांडवी न्हंयच्या देगेर वसला. पर्वरी गोंयच्या राजधानी पासून चड पयस ना. पर्वरींत व्हडल्यो लोक वस्त्यो आसात. पवरीम हें स्पश्टपणान पर्वरी अशें म्हणटात. पर्वरी हे कायदे करपाचे गोंयचे राजपाटण (राजधानी). पर्वरी हो वाठार दक्षिणेच्या उजवे वटेन मांडवी न्हंयेच्या देगेर आसा. पर्वरी हो वाठार गोंयाचे कारबारी राजपाटण जें आदीं पणजे आसले तेंच आतां पर्वरी हाडला.पर्वरी वाठार नामनेचो कित्याक तर पवरच्यानूच NH 17 महामार्ग मुंबय वता. पणजेसावन पवरी चड पयस ना तशेंच पवरीच्यान म्हापसा शार फक्त 6 किलो मिटर अंतराचेर आसा. पर्वरी ल्हान वाठार आशिल्ल्यान सगळें हांगा उपलब्ध आसा पणजेनूच न्हय तर पर्वरीतय विदेशी पर्यटक खूब प्रमाणात येतात वतात. हळदोणे, आस्नोडा, थिवी हें पर्वरच्या शेजाराचे वाठार.

मुखेल थळां[बदल]

 • पत्रकार कॉलनी
 • हाऊसींग बोर्ड कॉलनी
 • पुंडलीक नगर
 • संरक्षण कॉलनी
 • नोव्हा Cidade
 • Sapana गार्डन्स
 • लँडस्केप सिटी
 • पोस्ट आनी बीएसएनएल निवास

इतिहास[बदल]

पर्वरी नांवाचो अर्थ[बदल]

क्षेत्रफळ[बदल]

पर्वरी ह्या गांवचो पुराय क्षेत्रफळ ९.६०४ चौरस मिटर आसा. पर्वरीची सिमा घाटेश्वराच्या देवळा पर्यंत आसा. तशेंच ८६१.०६७५ चौरस मिटरार शेत रोयतात ही म्हायती मेळ्ळ्या.

भलायकी केंद्र[बदल]

 • मांडवी क्लिनिक
 • गोवा स्कॅन केंद्र
 • रोहीत ऍिन्जओगर्ाफी आणि प्रकृती वेगाने सुधारत हॉस्पिटल
 • मनाेश्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल -
 • डॉ केणी क्लिनिक
 • चष्मा मी ऑप्टिशियन्स
 • चाेडणकर हॉस्पिटल
 • येशू मरीया हॉस्पिटल


शिक्षणीक थळां[बदल]

विद्या प्रबोधिनी[बदल]

विद्या प्रबोधिनी ही पवरीतली एक फामाद शाळा. हांगासर पुव प्राथमीक, माध्यमीक तशेच उच्च माध्यमीक अशे विभाग आसात. ही शाळा जुन 1988 ह्या वसा स्थापन केल्ली.ही शाळा पर्वरीन एल. डी. सामंत शाळा म्हुण वळखतात.

सरकरी शाळा[बदल]

सरकरी शाळा ही पर्वरींत जिवोत्तम मठाकडल्यान सुमार 400 मीटर अंतराचेर उबारिल्ली आसा. ह्या शाळेची बुनयाद 20-7-1992 ह्या वसा आमचे पुव शिक्षण मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्यानी नुस्त्या मंत्री रत्नाकर चोपडेकर हांच्या उपस्थितीत हे उद्घाटन केल्ले.

एकडील स्कुल[बदल]

एकडील स्कुल हे पणजे म्हापशाच्या महामागाचेर आसा. ह्या शाळेची थापणुक 1917 वसा डाना लीयोवोर रेंजल रीबेश हाणी आपलॊ जागो ह्या शाळेक दान दीवन शाळा बांदुन काडली. ह्या शाळेचे नाव पयली ACDIL आसले पुण आता ह्या शाळेचे नांव डाना लीयोनार मेमोरीयल हायस्कुल केला.

संजय शाळा[बदल]

संजय शाळा ही शाळा म्हापसा पणजेच्या महामागाचेर स्थायीक आसा. ही शाळा खासा अपंगाखातीर जावन आसा. ह्या शाळेची बुन्याद 14 डीसेंबर 1981 ह्या वसा गोंयचो आदलो मुखेल मंत्री श्री प्रतापसिंह राणे हांच्या हातांनी हे उक्तावण जालें.

गोंवा बोड[बदल]

गोंवा बोडाची उबारणी 1975 ह्या वसा जाली 25 फेब्रुवारी 1993 ह्या वसा गोंवा बोडाची नवी इमारत पर्वरींत बांदुन हाचें उदघाटन आमचे पुव मुखेलमंत्री श्री रवी नायक हाणी केले. तशेच ह्या सुवाळ्याक पुव शिक्षण मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच एम.एल.ए श्री रत्नाकर चोपडेकर तशेच गोवा बोडाचे अध्यक्ष श्री रघुवीर वेणेकार हाजीर आसले

झेवियर इतिहासीक संशोधन केन्द्र[बदल]

झेवियर इतीहासीक संशोधन केन्द्र हाची थापणूक 1977 ह्या वसा सोसायटी ऑफ जीजस हांच्यानी केली. 1933 ह्या वसा संशोधन आनी वसुकी कायावळीक लागून गोंयॊ विध्यापीठान मान्य केल्ली एक जोड संस्था घेतली. ह्या केन्द्रावरवी लोकांक इतिहासीक सोद लावपी आनी सांस्कतीक सभ्यताय हाका लागुन हो केन्द्र स्थपीत केल्लो आसा.

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (डी.एड)[बदल]

डी.एड ही एक अशी शिक्षणीक संस्था जंय शिक्षक विध्याथ्याखातीर प्रशिक्षण घेता. ह्या पदवीखातीर विध्याथ्यानी उण्यात उणी बारावी तरी करुंक जांय आनी बारावेत तांका 50 टक्के मेळुंक जाय. एक मुखेल शिक्षणीक संस्था गोंयांत आल्त पर्वरी हांगा आसा. हे गोयंचे एक शिक्षणीक केन्द्र उत्तर गोयांत आसा जय 2 वसाचे प्रशिक्षण मेळटा. ह्या शिक्षणीक केन्द्रांत आस्पाव मेळपाक विध्याथी गोयचोंच आसचो पडटा.

IIAS[बदल]

हे मॅनेजमेंट विध्याथ्याभितर गिन्यान वाडयता, फुडारपण करपाची कला जागयता, तशेंचतरेन बदलते आथीक स्थित्यंतराकडेन स्थिर बुद्धीन पळोवपाची एक नदर दिता. वेवसायिक क्षेत्रांत बरे शिक्षण दिवन, प्रशिक्षण दिवन वेवसायिक जगात स्वतंत्रपणान विचार करपाक, वेगवेगळ्यो कला निमिती करपाक करियर घडोवपाक मॅनेजमेंतट आदर दिता.हे मॅनेजमेंट कलकत्ताक स्थापन केल्ले जाचो मुळ उद्देश आनी पदव्युत्तर विध्याथ्यांक उगत्या (पाहुणचार) धंध्याचे वेवस्थापन आनी म्हायती मेळोवपाचे नदरेन गुणात्मक शिक्षण दिता.

थॅमस स्टीफन्स कोंकणी केन्द्र[बदल]

थॅमस स्टीफन्स कोंकणी केन्द्राचे बांदकाम सप्टेंबर 1985 ह्या वसा जालें. उपरांत हे केन्द्राची लायेला ह्या जाग्यार बदली जाली. मागीर 1998 ह्या वसा परतुन ह्या केन्द्राची स्वाताची इमारत उबारली. बुन्यादीचो पयलो फातर 24-9-199 ह्या वसा ला. ग्रेगरी नायक हांच्या हातांनी उबारलो.

तंत्रीक शिक्षण मंडळ[बदल]

2 जुलय 1986 ह्या वसा तंत्रीक शिक्षण मंडळ, तंत्रीक शिक्षण संचलनालय खाला मंत्री मंडळान पास करून स्थापली आनी तंत्रीक शिक्षण मंडळची संघटना 5 फेब्रुवारी 1988 ह्या अधिसुचोवणी काडुन वेव्हारांत हाडली.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण गोवा शालान्त (GBSHSE)[बदल]

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण ( GBSHSE ) गोय शालान्त त्याच्या जाेडपालवान आशिल्या शाळेंत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थापन जबाबदार गोय राज्यातले मुखेल बोर्ड आसा . बोर्ड गोय राज्य शिक्षण मंडळा खाती आसा . माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण गोवा शालान्त " , 1975 गोवा, दमण आणि दीव माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम " अंतर्गत 27 मे , 1975 वसा स्थापन करपाक आयले.

पर्वरींत जायतीं शिक्षणीक आनी हेर सरकारी संस्था आसात.

 • पवित्र कुटुंब हायस्कूल
 • हॉटेल मॅनेजमेंट, ihm संस्था
 • लहान मुले किंगडम इंटरनॅशनल स्कूल
 • वसंत ऋतु व्हॅली हायस्कूल

धार्मीक थळां[बदल]

देवळां

श्री महारूद्र हनुमान देवूळ[बदल]

श्री महारूद्र हनुमान देवूळ हें पणजी म्हापसा रस्त्यार तीन बिल्डिंग हांगाच्यान साधारण 100 मीटर अंतराचेर हे देवुळ उबे आसा.

श्री निळकंठ ब्रम्हेश्वर[बदल]

पर्वरी हांगा आशिल्ले श्री निळकंठ ब्रम्हेश्वर वनदेवी संस्थान हे सगळ्यांक खबर आसा. पणजे – म्हापसा रस्त्याचेर आशिल्ल्या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेपासुन सुमार 200 मीटर भितर गेल्यार हे जागत देवस्थान मेळटा. सगळ्यांक खबर आशिल्ल्या विध्या प्रबाधीनी शिक्षण संस्थेच्या लागीच हें देवस्थान आसा.

श्री रामवडेश्वर संस्थान[बदल]

गोंयचे जागत श्रध्दास्थान म्हुण मानपी श्रध्दास्थानामदले एक म्हळ्यार श्री रामवडेश्वर. राम आज्यान दनपारा आनी रातचे खुब जाणांक दर्शन दिल्ल्याच्यो दंतकथा फामाद आसात.

श्री पुंडलिक देवस्थान[बदल]

पुंडलिक देवस्थान पुंडलिक नगर हांगा भव्य दिव्य माटवासयत उबें आसा. हे देवस्थान खूब जागृत आसा. ह्या देवळाची स्थापना कै. तातु फडते हांणी केल्ली. आनी आयज तांचे चिरंजीव श्री रामदास फडते आता तिजोरेदार म्हुण काम पळयतात. थंय एक ल्हानशी घुमटी वा लिंग आसा.

श्री कृष्णवडेश्र्वर देवस्थान[बदल]

पर्वरीतल्या प्राचीन पुरातन आश्या सात वडांपैकी हो एक सारको पुरातन आसुन थय गेली 25 वर्सा शंकराची आनी कृष्णाची उपासना चलता. पयलीच्या काळार जेन्ना ह्या भागान लोक राचनासले तेन्ना काळोख जातकच वाटचरयांक कृष्णवडेश्र्वराचो आधार आसलो.

दर्गा आनी मस्जीद[बदल]

पणजे म्हापसा महामार्गाचेर भितल्ले वटेन एक दर्गा आनी मस्जीद आसा. हो दर्गा सुमार 275 वर्सा आदलो दर्गा जावन आसा. तशेच 275 पयलिची मसंड आसा. थंय फक्त आमच्या मुसलमान भावांक पुरतात.

होली फिमिली चर्च[बदल]

पर्वरी वाठारांत पणजे म्हापशाच्या महामार्गाचेर आशिल्ली सगळ्यांत व्हडली आनी एकमेव इगर्ज म्हळ्यार होली फॅमिली चर्च ही इगर्ज 27 वर्सा पयली एक कॅपेल आसले आनी हालीच ताचे रूपांतर चर्चीत जाले. ह्या इगर्जेत आता एक कार्यालय तशेंच एक रूम आसा तशेंच

भुगोल[बदल]

मुखेल आकर्शण[बदल]

हॉटेलां[बदल]

 • कोकेरो हॅटेल
 • विस्ता दो रिऒ
 • नियो मॅजस्टिक
 • ओरिओन
 • देव दीप
 • बिरयानी पॅलेस
 • Cajueiro रेस्टॉरन्ट (आता बंद)
 • कॅसिनो मोटेल्स
 • डॉन पेद्रो च्या रेस्टॉरन्ट
 • 'ऑ' कोकेरॉ
 • तपस्वी रेस्टॉरंट
 • संस्कृती शुद्ध शाकाहारी रेस्टॉरंट
 • चंद्रकांत रेस्टॉरन्ट
 • पांत्रांव बार आणि रेस्टॉरंट
 • मोनालिसा बार आणि रेस्टॉरंट
 • सहल रेस्टॉरन्ट आणि पब
 • संस्कृती
 • मंदेरिया

गोयची काय मुखेल शारा[बदल]

 • पणजी
 • मडगाव
 • वास्को द गामा
 • म्हापसा
 • फोंडा

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पर्वरी&oldid=166573" चे कडल्यान परतून मेळयलें