फ़ोंडा

विकिपीडिया कडल्यान

फोंडा (फोंडे), हें भारतांतल्या गोंय राज्याचें एक शार आनी फोंड्या तालुक्याचें शासकीय मुख्यालय. हें शार पणजेच्यान २८ कि.मि. दक्षिण-पूर्वात आसा आनी मडगांवच्यान १७ कि.मि उत्तर-पूर्वांत आसा.

हांगा मोस्त कारखाने आसात आनी हें शार गोंयचें उद्देगीक केंद्र (इन्ड्स्ट्रियल सेंटर). फोंड्या शारांत फार्मागुडी हांगा गोवा इंन्जिनेरिंग काॅलेज आसा.

इतिहास[बदल]

पुर्तूगाली शासनाचे पयली हांगा १६वे शेंकड्यांत सौंदे राजाचें राज्य आशिल्लें. देखून ह्या गोंयच्या हिंदू लोकां खातीर पुर्तागाली शासन देखून एक सुरक्षीत स्थळ जालें. हांगा हिंदू देवस्थानां निर्माण जालीं. गोंयचे दुसरे जागेन्तुले भ्हेतले देवस्थानची स्थापना हांगा जाली.फोंडा १७९१त पुर्तागाली शासनात आयले. अतन्चे फोंडा पहिलेन्चे क्वेला गांवांन उदभवलो.

धार्मीक स्थळां[बदल]

मंगेशी देवस्थान
देवकी कृष्ण देवस्थान

कारखाने[बदल]

फ़ोंडें गोंयचें ’इंड्स्ट्रियल सेंटर’. हांगा कुन्डे,बेथोर्दा आनी तिस्क मुख्य ’इन्ड्स्ट्रियल इस्टेट्स’

दुसरें आकर्शेण[बदल]

फ़ोंडें ज़िल्यांत गोंयचें मु्ख्य वन्य आराक्षणाल्य - बोंड्ला आनी माहावीर वयड लैफ़ सेन्चुरी अस्सन्चि. हांगा दूध्सागर जोल्पात आसा.

भायर्ची कडी[बदल]

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फ़ोंडा&oldid=203097" चे कडल्यान परतून मेळयलें