मजकूराशीं उडकी मार

बंगाली साहित्य

विकिपीडिया कडल्यान

बरोवन बंगाली साहित्याचीच न्हय जाल्यार अणकारांवरवीं समेस्त भारतीय साहित्याची वाट मेकळी करून दिली. ताच्यो कांय म्हत्वाच्यो गाजिल्ल्यो कादंबऱ्यो अशो आसात- 'कपालकुंडला' (१८६६), 'मृणालिना' (१८६९), विषवृक्ष (१८७३) चंद्रशेखर (१८७७), रजनी (१८७७), कृष्णकांतेर विल (१८७८), राजसिंह (१८८१), आनंदमठ (१८८२), देवी चौधुराणी (१८८४), सीताराम (१८८६).

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बंगाली_साहित्य&oldid=201691" चे कडल्यान परतून मेळयलें