मजकूराशीं उडकी मार

बॉनीफासीयो परेरा

विकिपीडिया कडल्यान

बॉनीफासियो परेरा हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म

[बदल]

बॉनीफासियो परेरा माचे वयलें नांव बॉनी परेरा हांचो जल्म ५ जून १९५४ ह्या वर्सा कटंबी,पारोडा,गोंय हांगा जालो. ताच्या बापायचें नांव सांतियागो परेरा आनी आवयचें रोसालिना मोरायस. तांचो जल्म कटंबी पारोडा जालो पूण ते ल्हानाचे व्हड उर्तोडा, मार्जोडे हांगा जाले. सद्या ते कोलवा, साश्ट,गोंय हांगा रावतात.

शिक्षण

[बदल]

ताणें आपली म्हाविद्यालयीन पदवी दामोदर वाणिज्य म्हाविद्यालय, मडगांव हातुंतल्यान मेळयल्या.

वावर

[बदल]

तियात्रिस्तांच्या घराब्यांत तांचो जल्म जालो. तांचो स्वर्गवासी बापूय सांतियागो परेरा आनी व्हडलो भाव बेनीसियो वितोरिनो परेरा हेदोगूय 1950, 1960 आनी 1970 वर्साच्या दशाकांत जावपी जमनीवयले खेळांतले उत्कृश्ठ कलाकार.दुसरो भाव आमासीन पेरी बायलांचो भेसांत संवंग करपाक उत्तम आसलो जाल्यार तांचो तिसरो स्वर्गवासी भाव वेनसी परेरा पारंपरीक लोक नाट्य बरोवपाक, प्रकाशीत करूंक तशेंच ऑल इंडिया रेडियोचेर त्यो प्रर्दशीत करूंक ते फामाद आसले.आनी चौथो भाव स्वर्गवासी रोमाअ परेरा वितोरीनाच्या तियात्रांनी माची फाटल्यान काम करतालो. देखून बॉनी बी तियात्रिस्त जावपाक स्वभावीक आसले.तियात्राच्या मळार ताणें आपलें पयलें पावल ‘कोण जायत तो’ ह्या तियात्रांतल्यान घातलें. हो तियात्र ताणें आपूण जावन बरयल्लो आनी गांवच्या भुरग्यांवांगडा उर्तोडा गांवांत माचयेर हाडिल्लो. 1974 वर्सा आपल्या व्हडल्या भावाच्या,गांवांत माचयेर हाडिल्लो. 1974 वर्सा आपल्या व्हडल्या भावाच्या, वितोरिनाच्या ‘विचित्र निर्मोण’ ह्या तियात्रांतल्यान वेवसायीक तियात्राची सुरवात केली. वितोरिनाच्या ‘सांगांती’ तियात्रांत बॉनी आनी आंतोनेत द कालंगुट नायक आनी नयिका आशिल्ली. ह्या तियात्रांतल्यान तांची इश्टागत जाली, मागीर मोग आनी काजार जावन सासणाची सांगांतीं तीं जालीं. ‘तो न्हय तो’, ‘काळीं कुपां’, ‘उपकारी’ आनी ‘निचेश्व’ सारक्या तियात्रांनी ताणे काम केलां.

ताणें स्वर्गवासी रोजारियो रोड्रिगीसाच्या नॉन स्टॉप तियात्र जशे‘सोमाज ओसो चोलता’, ‘म्होजो उन्येचो तो’, ‘हे रोस्तो मोगाचे’ आनी ‘भूख’ सारकेल्या तियात्रांनी काम केलां. उपरांत ताणें रोसफर्नसाच्या तियात्रपंगडात १३ वर्सां काम केला. ताणें रोसफर्नाच्या २५ तियात्रांनी काम केलां.तातुंतले कांय मुखेल तियात्र जावन आसात ”सोततेंसोत”, “तेदिसगेले”, “सोमदीर”, “तोदीसयेतालो”, “ल्हारां”, “ नोशिबाचोखेळतो”, “ मीठ”, “उपकाराचेवोजें”, “ शीम”,“तुजोवांटो तुका”, “जोय मोग आसता” आदी. मिनीनद बांदारहांच्या वांगडा लेगीत ताणें कांय वेंचीक तियात्रांनी जशें “धालाख”, “ होउजोपालोयात”, “ जीव”,“गांव सांबांळात”,“खोरेंचहांववाटचुकलो“ आदी काम केलां.हेर फामाद बरोवपी/दिग्दर्शाकां वांगडा काम करपी तियात्र आसात ”मायदुखी, सासुमायसुखी”(सेजापायचो फामाद तियात्र), ए.एम.आरायजो, नाकाशबोरकर, फिलीपआलमेदा, स्वर्गवासीजोयमेनी, साल्वादोरआफोंस, एफ.कार्दोज, सेबीदीमार्जोडा, स्वर्गवासी इपादी पारोडा,ताचो भाव स्वर्गवासी वेन्सी परेरा आनीअमासीनपेरीआदी. गोंयांत तशेंच गोयां भायर जशें मुंबय, पुणे,कारवार, वेगुर्ला, कुमटा,मालवण, होनवार, सावंतवाडी,बटकल, आनी भारता भायर जशेकुवेत, दुबय,बारीन,कटार, मस्कट आदी ताणें तियात्र केल्यात.

एम.बोयर,रेमी कोलासो, आंतोनद'सोजा, ज.रॉड, जॉकीद कोस्ता,मास्टरवाज, आंतोनसॅन, मारीओमिनेझीस, अनील-ओलगा, फेल्सी,आपलोन,बेटीनाज, जॅनट,कोम. आगोस्तीन, कोम. आबे, मिनीनमारिओ, फ्रांसीसद तुयें, कोम.डॉमनीक, लुईसबाच्चन, रोझीआल्वारीस, जीसीईडायस,अननाईकवादरोस, विलमीसशेरोन, मारकूसवाज,कोम. साली ,उल्लासतारी ,झेवियर गोमस, लॉरीत्रावासो, सिऱ्यासोडायस, सी.डी.सिल्वा, आदी. सुमार८०तियात्रांतताणेंकामकेलां.

ताणें आपल्या बायले वांगडा मेळून‘सुकणीं’ ही सीडी प्रकाशीत केल्या.ताणें एडवीनद 'कोस्ता,फिलीप-जानेटआल्मेदा, मिनीनद बांदार, स्वर्गवासी पीटरद' कोस्ता,जुजे मास्कारेन्हस, मारकूसवाज, स्वर्गवासीरोजरीफन्स, आदीखातीरकाम केलां आनी साबार सीडी/विसीडीनींगायलां.त्याच बरोबर ताणें ३२ फावटी ओल इंडिया रेडिओ पणजी खातीर काम केलां. “तांदळा चेंकेस्तांव” ह्या तियात्रांत पाय तियात्रिस्त, जुआंव आगोस्तीन फेर्नाडीसान केल्लो भाग आपल्याक करपाक मेळ्ळो हाचो ताका अभिमान आसलो.

पुरस्कार

[बदल]

ताका नामनेचें पुरस्कारफावो जाल्यातः

  • ताच्या म्हाविद्यालयीन दिसांनी सेगीत 3 वर्सा एक बरो कलाकार म्हण पयलो इनाम फावो जालो.
  • ताच्यो एकांकी ‘गोरीबांची आवय’ आनी ‘नियाळ’ हांकां पयले इनाम फावो जाला.
  • 2004 वर्सा बीग सीटी बॅंड हाणी ताच्या आजीवन योगदानाखातीर सम्मानीत केला.
  • 2017 वर्सा तियात्र उत्सव मंडळाचो 125वो वर्धापन दीस, कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी तियात्र अकामदनी ऑफ गोवा, मडगांव हांणी ताचो भोवमान केला.

2014 वर्सा ताची बायल भायर पडली आनी त्या मेरेन तो कोंकणी माचयेर दिश्टी पडना.ताकादोनचलेआसात,क्लिफटनआनीकोलीन. ताच्या 48 वर्साच्या अणभवाक लागूनतियात्रअकादमीआनीटाइमस ओफइंडियाग्रुप, समाजीक आनी संस्कृतीककार्यक्रमांनी तशेंच तियात्र सर्तीनीं ते परिक्षक म्हण लाभल्यात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बॉनीफासीयो_परेरा&oldid=203124" चे कडल्यान परतून मेळयलें