मीट आनी उज्वाड

विकिपीडिया कडल्यान
A page from the Gospel of Matthew from the Book of Durrow, 7th century

मीट आनी उज्वाड[बदल]

Mitt ani Uzvadd Vopar ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

मीट आनी उज्वाड[बदल]

मार्क ९ː५०; लुके १४ː ३४-३५

जेजू म्हुंता, " तुमी प्रिथुमेचें मीट. पूण मिटाची खार्साण बिगडली जाल्यार, ती ताका कशे भाशेन पर्तून दीवंक जायत ? तें फकत भायर उडवचें आनी पाय्ां तळा मसतुंचें, आनीक कित्याकूच उपकारना.

तुमी संवसाराचो उज्वाड. दंग्राच्या माथ्यार बांदललें शार लिपन उरना. पायले पंदाक धांपून दवरुंक कणूच पणटी लायना; घरांत आसत्या सगळ्यांक तिचो उज्वाड पडुंक, ती एका पेडार दवर्तात. तेच परीं तुंच्यो बऱ्यो कर्णियो पळेवन सर्गार आसत्या तुंच्या बापाक मनशांनीं वाखाणचे खातीर तुंचो उज्वाड तांचे मुखार पर्जळुंदी.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Discarded Salt, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मीट_आनी_उज्वाड&oldid=201900" चे कडल्यान परतून मेळयलें