लुई पाश्चर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
देवनागरी
     
लुई पाश्चर

लुई पाश्चर हो एक नामनेचो सूक्ष्मजंतुशास्त्रज्ञ.

जल्म[बदल]

नामनेचो सूक्ष्मजंतुशास्त्रज्ञ लुई पाश्चर हाचो जल्म 27 डिसेंबर 1882 ह्या दिसा फ्रान्स देसांत जालो.

वावर[बदल]

1860 ह्या वर्सा ‘मनशाक सूक्ष्मजंतू खातीर दुयेंस जाता आनी ताचेर उपाय म्हळ्यार लशीकरण’ असो सोद लुईन लायलो. सुरवातीक ताणें रोस नासताना हाचेर संशोधम केलें. त्याखातीर ताणें रोसाच्या आयदनार बारीक जाळी लायिल्ली. तेखातीर हवेंतलो बारीक धुल्लो भीतर वचचो न्हय. दुस-या दिसा पातेलें उक्तें कर जाल्यार रोस नासूंक नाशिल्लो. ताचेवयल्यान ताणें अनुमान काडले हवेवांगडा येवपी भायल्या कारणा खातीर रोस नासता. जाळी लायल्या कारणान रोस नासूंक ना. ही भायली कारणां म्हळ्यार सुक्ष्मजंतू आसून ते खाणांत जैवीक बदल करतात, जाका लागून खांवचें पदार्थ नासतात. त्या वेळार सुक्ष्मजंतुंचे निरीक्षण करपाखातीर सुक्ष्मदर्शक यंत्र नाशिल्लें. तरीय लुईन अप्रत्यक्षपणानस सुक्ष्मजंतूंचे आसप सिद्ध केले. हे जंतू जशें अन्न इबाडटात तशेंच शरिरांत भीतर सरले काय शरिरूय नासयतात. ह्या जंतूंचेर लशीकरण केल्यार दुयेंसाचेर जैत मेळोवपाक येता, असो निश्कर्श लुईन काडलो. लुईच्या ह्या सुक्ष्मजंतू सिद्धांताक निमणे जगांत मान्यताय मेळ्ळी.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभूय, 27 डिसेंबर 2017
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लुई_पाश्चर&oldid=190653" चे कडल्यान परतून मेळयलें