वनस्पत आनी मोनजात

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

[[फायल:Scorpio maurus 1800.jpg|thumbnail|विंचू]

वनस्पत आनी मोनजात

देशांतल्या दोंगराळ वाठारांत आनी न्हंयांच्या देगांनी तेचपरी दर्यावेळेवयल्या रेबकोंडांत व्हड प्रमाणांत वनस्पत दिश्टी पडटा. कांटयाळी वनस्पत हांगा व्हड प्रमाणांत दिश्टी पडटा. खाजूर, सीताफळ आनी युफेर्बिया हीं फळझाडां हांगा जातात. हांगा मेळपी ६०० तरांच्या झाडांमदीं आल्पायन रोज, तेरडा, तुळस, एल्डर, जुडास हांचो मुखेलपणान आस्पाव जाता. दोंगराळ वाठारांत बबून, कुरंग, बिबटो आनी सोंसो ही मोनजात जाल्यार विंचू आनी मिलिपॅड हे कीड-जीव देशाच्या साबार वाठारांनी मेळटात. हांगा सोरपांचें प्रमाण खूब उणें. ससाणें,गीद,डोमकावळे,कीर,हनीसकर,बीव्हर,फिंच हीं सवणीं हांगा चड प्रमाणांत आसात.कीड, मूय सारकिल्या वर्गांत मोडपी २७,००० जीव हांगा मेळटात. [1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४
सीताफळ
खाजूर
कीर