वापरपी:Darshan kandolkar

पानाचो मजकूर हेर भासानी समर्थीत ना.
विकिपीडिया कडल्यान
I AM DARSHAN SHANKAR KANDOLKAR. I AM A KONKANI WIKIPEDIAN FROM GOA.FOR LAST 1 YEAR I HAVE BEEN EDITING KONKANI WIKIPEDIA ARTICLES.
"https://gom.wikipedia.org/wiki/वापरपी:Darshan_kandolkar" चे कडल्यान परतून मेळयलें