"ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್" हाका दुवे आशिल्लीं पानां

Jump to navigation Jump to search
हाका कितें जडता      
गाळणे लिपयात दूस्रात-समावेश | लिपयात जोडण्यो | लिपयात पुनर्निर्देशन

मुखावेली पानां ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್: हाका जडतात

पळयात (आदलीं 50 | फुडलें 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)पळयात (आदलीं 50 | फुडलें 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)