मजकूराशीं उडकी मार

ह्रषिकेश मुखर्जी

विकिपीडिया कडल्यान

ह्र्षिकेश मुखर्जी हाचो जल्म 30 सप्टेंबर 1922 ह्या दिसा कोलकातात जालो.

जल्म[बदल]

ह्रषिकेश मुखर्जी हांचो जल्म 30 सप्टेंबर 1922 ह्या दिसा कोलकातात जालो. तांचे मुळावें आनी विज्ञान शाखेंतल्यान उच्च सिक्षण कोलकाचा हांगासर जालें. मुखर्जी हांणी सुरवेक पोटापाण्या खातीर कांय काळ प्राध्यापकी केली. पूण सिने मळार नांव जोडप ही इत्सा शक्त तांका सुसेग घेवंक दिना जाली. तांणी बी.एन.सरकार हांच्या कोलकातांतल्या न्यु थियेटस हे कंर्पर्नींत कँमेरामनाचा नोकरी करुन कांय काळ कँमेरामन म्हणन काम केले. उपरांन तांणे त्याच जाग्यार संपादन कौशल्य आपणायले ते 'कैंचीदा' म्हुणुन वळख आशिल्ले नामंनेचे सिनेसंपादक सुवोघ मित्तर हांचे कडेन. उपरांत बिमल रांय हांच्या मागदशना खाला साहाय्यक दिग्दशक या नात्यान दिग्दशनाच्या मळार प्रवेश करपाची संद तांकां मेळ्ळी. दिलीप कुमार , किशोर कुमार ,केश्टो मुखर्जी, सुचि़श्र सेन ,उषा किरण , दुर्गा खोटे अशे जायते कलाकार आशिल्ले मुसाफिर 1957 हो तांणी स्वतंत्रपणान दिगदशन केल्लो पयलो चित्रपट बॉक्स ऑफिसाचेर सामको आदळ्ळो. अशें आसले तरि तांच्या दु्सया चि़ञपटान म्हणलय़ार राज कपुर नायक आशिल्ल्या अनाडी 1959 या चि़ञपटा खातीर तांकां लोकमान्यता मेळ्ळी.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ह्रषिकेश_मुखर्जी&oldid=205462" चे कडल्यान परतून मेळयलें