ॲन्टनी मेंडीस

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
A still from the Konkani cinema film Amchem Noxib (1963).

अ‍ॅन्टनी मेंडीस मडगांच्या बड्डें वाठारांतलो.ताचो जल्म २८ डिसेंबर १९२० ह्या दिसा जालो.ताचे शिकप मुंबयंत सांत तेरेझा इश्कोलांत जाले.ल्हानूच आसतना ताका तियात्रांत न्हेसपाची आवड आसली ताका लागून वाड्यांतल्या भुरग्यांक घेवन तो ल्हान ल्हान कार्यावळी concert करतालो.शाळेंत शिकताना ताच्या शिक्षकान ताका इग्लीश concertत पेज बॉय (page boy)ची पारत दिली ती ताणे भेस रे तरेन पाळ्ळी.अशे तरेन आपली भिनयाची कला तो फुलोवपाक लागलो.[1]

१९३६ वर्सा जुआंव आगोस्तीन फेर्नांदीस आपल्या ‘कापरी चाकोर’ ह्या तियात्रांत ताका ल्हानशी पारत दिल्ली. आनी अशे तरेन ताणे ताका आपल्या चश्या तियात्रांनी वाटेकार केल्लो.तो एक बरोवपी,बसोवपी,रचपी,गावपी आनी नामनेचो विनोदी नट.तो इश्कोलांत आसतनाच तियात्र बरोवपाक सुरवात केल्ली ताणें वट्ट १५ तियात्र बरोवन माचेर हाडले.ताचो पयलो तियात्र ‘पांडू बार्बेर’ (pandu barber)गोंयांत प्रयोग जालो.ताचे कांय हेर तियात्र म्हळ्यार ‘आर्तीमीझ’, ‘गोंयकार,’ ‘पेसांव वा तेनसांव,’‘कुणबी इर्मांव,’ ‘दुसरेपोणी काजार,’तिखली सून,’ ‘वोनेचो जुरामेंत,’‘बेकार जांवोय,’ ‘रॉड टू म्हापसा,’‘गिराणाचो पूत,’ आदीं.[2]

ताच्या गोड आवाजाक लागून तो प्रेक्षकां मदी खूब गाजिल्लो.ताणें म्हणिल्लीं कांतरां आयज पासून लोकांच्या तोंडार गोळटात.ताच्या म्हणपाचे पद्दतीक लागून लोक ताका spring man म्हण्टाले.एक फाकीवंत हासौणो कलाकार म्हूण ताची नामना जाल्ली.ताच्या भेसाक पळोवनूच प्रेक्षक हांसपाक लागताले.आनी ताका लागून एका तियात्रिस्तान ताका ‘कॉमिडीयना मदलो एक हुशार कॉमेडियन’ म्हूण नांव दिल्लें.‘आमचे नशीब’ फिल्मांत तो खूब पर्जळ्ळो.अशे तरेन आपल्या जिवनाची २५ वर्सां कोंकणी माचेची सेवा केली आनी २१ मार्च १९६४ दिसा तो संवसारांत अंतरलो.

संदर्भ[बदल]

  1. तियात्राचो इतिहास- प्रकाश थळी.
  2. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ॲन्टनी_मेंडीस&oldid=203279" चे कडल्यान परतून मेळयलें