19 Argham Balidaan - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
White
Black

19 Argham Balidaan - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Sacrifice of Praise


Mhonnttôch, bhava-bhoinnim nô, Devachê vhôdd konnvallaiecho ugddas korun, tumchê lagim hanv magtam tem hem: povitr ani Devak manta tosli êk jivi boli koxi tumchench Taka somorponn korat tumchi khori bhokti mhollear hich zaunchi. Romkarank Ovesvor 12 : 1


"ತರ್ ಭಾವಾ೦ನೋ, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ದಾಖಯ್ಲಲೇ ವ್ಹಡ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿ೦ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ೦; ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆ೦ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಜಿವೆ೦ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ಚ್ ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದೀಜಯ್. ಹೆ೦ ಜಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಆತ್ಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್." - ರೊಮಾಗಾರಾ೦ಕ್ ಪತ್ರ್. 12:1


Proclaim his mighty deeds and give glory to God, and you will receive his blessings in abundance.

“I will bless the Lord at all times; his praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord, let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together.” – Psalm. 34:1-3

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Polleiat[बदल]

Argham Balidaan by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: १९ आर्गां बलिदान - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1] [2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=19_Argham_Balidaan_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174753" चे कडल्यान परतून मेळयलें