84 Mhoje Thaim Jiye - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

84 Mhoje Thaim Jiye - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Live In Me

"Jezun taka portipall kelo: Mhozo môg kortat tim Mhojem utor samballtolim, ani Mhozo Bap tancho môg kortolo, ani Ami tanchê thãi ietoleanv ani tanchê sovem tthikann kortoleanv." Juanv 14 : 23

"ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೆ೦ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ತಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ; ಆನಿ ಆಮಿ ದೋಗಿಯೀ ತಾಚೇಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥೈ೦ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ವ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 14:23)

“Those who love me I will come to live in them says the Lord” (Jn. 14:23). St. Paul says “It is not I but Christ lives in me” Gal. 2:20. Who is in you?

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Polleiat[बदल]

Mhoje Thaim Jiye - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : ८४ म्हजे थांय जिये - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

[3]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
  3. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=84_Mhoje_Thaim_Jiye_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=175431" चे कडल्यान परतून मेळयलें