सगळीं भौसाचीं सत्रां

विकिपीडिया हाच्यो सगळ्या उपलब्ध सत्रांची एकठांय दाखोवणी. तुज्यान तुजो देखावो अर्नूं येता एक सत्राचो प्रकार विंचून, वापरप्याचें नांव (व्हदल्या आनी धाकट्या अक्षरा मदें फरक पडटा), वा पोरणें जालेलें पान (हांगाय व्ह़डले आनी धाक्टे अक्षरा मदें फरक पडटा).‎

सोत्रां

सत्रान जुळपी नग नांत.‎

"https://gom.wikipedia.org/wiki/विशेश:Log/44.200.137.63" चे कडल्यान परतून मेळयलें