हालींचे बदल

Jump to navigation Jump to search

ह्या विकीचेर हालींच जाल्ल्या बदलांचो माग ह्या भरणांतल्यान दवरात

हालींच जाल्ल्या बदलाचो विकल्प शेवटचे 1 | 3 | 7 | 14 | 30 दिसानीं जाल्ले 50 | 100 | 250 | 500 बदल दाखयात
लिपयात अधिकृत नोंदीचे वापरपी | लिपयात निनांवी वापरपी | लिपयात म्हजें संपादन आंकडे | दाखयात रोबॉट | लिपयात दाकट्यो बदल | Show page categorization | Wikidata दाखयात
20 सप्टेंबर 2019 11:52 साकून नवें बदल दाखयात
   
List of abbreviations:
ह्या संपादनांन नवें पान निर्माण केला. ( नव्या पानांची सुची पळयात)
हें दाक्टे संपादन
हें संपादन रोबॉटान केला.
डे
Wikidata संपादन
(±123)
ह्या पानाचो आकार इतल्या बाइट्सन बदललो

19 सप्टेंबर 2019

18 सप्टेंबर 2019

17 सप्टेंबर 2019

16 सप्टेंबर 2019

13 सप्टेंबर 2019

"https://gom.wikipedia.org/wiki/विशेश:RecentChanges" चे कडल्यान परतून मेळयलें