सांगें तालुका

विकिपीडिया कडल्यान
(सांगें सून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

सांगें हो तालुका गोंयच्या दक्षिणेक आसा.

सांगे तालुकाचे गांव
क्र. Name नांव
Piliem
Darbandora धारबांदोडा
Sancordem साकोड्डा
Aglote आगलोटें
Surla सुर्ला
Molem मोले
Caranzol करंजाळे
Colem कुळे
Sigao शिगांव
१० Sangod सांगोडा
११ Cormonem करमणे
१२ Codli कोडले
१३ Camarconda कामरखंड
१४ Moissal
१५ Bandoli बांडोळी
१६ Rumbrem
१७ Antoriem
१८ Santona सांतोन
१९ Calem काले
२० Sonauli सोनाळी
२१ Boma बोमा
२२ Oxel ओशेल
२३ Dongurli दोंगुर्ली
२४ Patiem
२५ Maulinguem म्हावळीगे
२६ Dudal दुदाळ
२७ Costi कश्टी
२८ Coranginim कारागिणे
२९ Comproi
३० Muguli मुगुळी
३१ Cotarli
३२ Xelpem शेळपे
३३ Salauli साळावली
३४ Uguem उगें
३५ Tudou तुडळ
३६ Potrem
३७ Bati भाटी
३८ Cumbari कुमराय
३९ Viliena
४० Dongor दोंगर (गांव)
४१ Naiquinim नायगिणीं
४२ Porteem
४३ Curdi कुर्डी
४४ Colomba कळंबा
४५ Rivona रवोणा
४६ Curpem कुर्पें
४७ Vichundrem विचुंद्रे
४८ Sigonem शिंगणे
४९ Netorli नेत्रावळी
५० Nundem नद्रण
५१ Verlem वेर्ले
सांगे तालुकाचीं शारां
क्र. Name नांव
Sanguem (M Cl) सांगें‍‌‍‌ ‍(दक्षिण गोंय)
Sanvordem (CT) सावर्डे

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सांगें_तालुका&oldid=194787" चे कडल्यान परतून मेळयलें