अंत्रळा वेळीं सुकणीं वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
"... Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not..."

अंत्रळा वेळीं सुकणीं वपार[बदल]

Ontrolla Vellim Suknnim Vopar - The Birds of Heaven ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

अंत्रळा वेळीं सुकणीं वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव ६ ː २४ - ३४ (लुकास १२:२४-२७)

२४ कोणाच्यानूच बराबर दोगां धनयांचो गुलां जावं नजो; कित्याक तो एकल्याक जळतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, व एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाचीं आनी बराबर गिरेस्तकायेचीं गुलामां जावं नजो. २५ देखुनूच हांव तुमकां सांगतां: तुमच्या जिवा खातीर कितें खावनचें-पियेवनचें, व तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें-पांगुरचें, ते विशीं हुस्केवं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड वरती न्हय? २६ वाऱ्या वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात; तीं वमपीनांत, लुंवीय नांत आनी कडेंय भरिनांत; तरी तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे-वन अदिक मोलाचीं न्हय तर? २७ आनी हुस्के काडून, आपलें आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत? २८ आनी न्हेसणां विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडतात तें चिंतून पळेयात; तीं कश्ट करिनांत, तीं सुतूय काडीनांत. २९ तर हांव तुमकां सांगतां: सलमन लेगून सगळ्या आपल्या दबाज्यांत तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. ३० तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडैतात तें शेतांतलें तण ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार, त्या-वन कीतलो अदिक तुमकां तो नेटोवनचो ना, हॉलक्या भावार्थाच्या ? ३१ म्हणतच आमी कितें खातल्यांव? कितें पियेतल्यांव? कितें न्हेसतल्यांव?, अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. ३२ असल्या सगळ्याची वासपूस करतात अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हण तुमचो सर्गींचो बाप तर जाणच. ३३ देवाच्या राज्याच्या नेमां परमाणें जियेवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं-दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, आनी ह्यो सगळ्यो वस्तु तो तुमकां दितलो. ३४ म्हणटच फाल्याच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात, फाल्याचो दीस आपलोच हुस्को काडतलो. त्या-त्या दिसाक जें नष्ट आसा तेंच पुरो ताका.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Birds of Heaven, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)