अडाल्प हिटलर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

अडाल्प हिटलर अडाल्प हिटलर हाचो जल्म दि. 20 एप्रिल 1889 ह्या दिसा बनाउु आस्टिया हागाांसर जालो. एसोइस आनी क्लारा हांचो अडाल्फ हो सवो पूत . ताचे आदींचीं तीन भावंडाां ल्हानपणांतूच भायर पडलीं. हिटलर तीन वर्सांचो आसतना ताचें कुटूंब पसाउ हांगासर स्थलंतरीत जालें. हाका लागुनूच हिटलराचें जमन भाशेचें उच्चारण हें बाव्हेरीत आसलें. हिटलराचें आनी ताच्या बापायचें ल्हानपणा सावन पटनाशिल्लें. हिटलरालो व्हडलो भाव 1900 ह्या वर्सा भायर पडलो आनी हिटलर सामको एकलो जालो. बापायन कस्टम विभागाांत धरिल्ली नोकरी फुडें हिटलरान करची अशें ताका दिसतालें. पूण हिटलर तेन्ना राष्ट्रीय विचारानीं भरिल्लो. आस्टियन राष्ट्रगीत म्हणचे परस हिटलर आनी ताचे इश्ट दोशान्दूलीड म्हणटाले. हिटलराक चित्रां काडपाची खूब आवड आशिल्ली .1914 ह्या वर्सा पयलें महायुध्द सुरू जालें तेन्ना हिटलर बाव्हेरअन आर्मींत दाखल जालो. 1916 च्या आक्टोबर म्हयन्यांत बाम्ब स्फोटांत तो जखमी जालो. ताची द़ृशटी गेली . जमनीक युध्द कित्याक हारचें पडलें हाचेर ताणें खुब विचार केलो. ताची फुडली सगळी राजकीय घडणावळ विचारसरणी ह्या वेळार तयार जाली. टीटी ऑफ व्हेवसाय कम्यूनिस्ट, ज्यू हाजे विशीं ताजी मतां हेच मजगतीं कट्टर जाली.. तातूंतल्यानूच हुकूमशहा अडाल्फ हिटलर तयार जालो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अडाल्प_हिटलर&oldid=175125" चे कडल्यान परतून मेळयलें