मजकूराशीं उडकी मार

अड.उदय भेंब्रे

विकिपीडिया कडल्यान

अड.उदय भेंब्रे हो एक फामाद कवी.

वळख[बदल]

उदय लक्ष्मीकांत भेंब्रे (जल्मगांव-मडगांव) कोंकणी भाशीक चळवळीचे एक मानदंड,1963 ते 1968 मेरेन मडगांव ‘राष्टमत’दिसाळ्याचे पालवी संपादक, ‘सुनापरान्त’ कोंकणी दिसाळ्याचे मुखेल संपादक म्हण 2003 मेरेन मोलादीक वावर केलो. कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच गोवा कोंकणी आकादमीचे अध्यक्ष आसले. ते 14 व्या अ.भा.कोंकणी साहित्य परिशदेचे येवकार अध्यक्ष आसले.1967 वर्सा गोंयतजाल्ल्या इतिहासीक ओपिनियन पोलाच्या वेळार गोंयचें खाशेलेंपण राखपाक हिसबाभायर वावर केला.

शिक्षण[बदल]

कोंकणी आनी मराठींत कथालेखन केलां. ‘राष्ट्रमत’ नेमाळ्यांतल्यान ‘ब्रहायास्त्र’ आनी ‘सुदर्शन’ हीं सदरां गाजल्यांत. ‘कर्णपर्व’ नाटक कोंकणी बरयलां. ‘चान्नयाचे रातीन’ काव्यसग्रह 1986 वर्सा उजवाडायला. उदय भेंब्रे हांणी मुंबय महाविद्यालयांत शिकतना कथा आनी कविता बरोवपाक आरंभ केल्लो. तांच्या आरंभाच्यो दोन कथा ‘विद्या’ ह्या आंतर्महाविद्यालयीन कोंकणी एकांकी स्पर्धा समितीच्या वर्सुकी नेमाळ्यांत उजवाडा आयल्यो. “कर्णपर्व” हें नाटकूय त्याच अदमासाक बरयल्लें. आकाशवाणीच्या मुबय केंद्रांत काम करतना तांणी कविता बरयल्यो आनी गितां रचलीं. कवितांचो झेलो “चान्न्याचे राती” ह्या नांवान उजवाडाक आयला. उप्रांत कांय कथा तांणी बरयल्यो; पूण कथांचो झेलो उजवाडाक येवंक पावलो ना. तांची सुमार 80 गितां मुद्रीत जाल्यांत-कांय आकाशवाणीचेर, कांय एक एम व्ही. कंपनीन तर हेर वेगवेगळ्या संस्थांनी. संघटनात्मक वावराक माथें मारिल्ल्यान तांचें सर्जनशील लेखन थांबलें. दिसाळ्यांनी मात खूब बरोवप जालें-कोंकणींत आनी मराठींत. फाटलीं 6-7 वर्सा ते इक्विझिशनाचो अभ्यास करतात. त्या विशयाचेर तांणी कांदबरी बरोवंक घेतल्या.

साहितीक वावर[बदल]

लोकराज्यांत नागरीक जागृत आसूंक जाय आनी संविधानान दिल्लें अभिव्यक्तीचें स्वातंत्र्य तांणी वापरुंक जाय. विचार, मतां, प्रतिक्रिया उक्तयलीं जाल्यारूच सरकाराक आनी समाजाक लोकमानसाचो अदमास येवंक पावता. हेच जाणविकांयेंतल्यान उदय भेंब्रे हांचे कडसून जाल्ले बरावळींतलो एक वेंचीक वांटो म्हळ्यार हें पुरस्तक. हातुंतल्या लेखांवरवीं प्रबोधन तर जालांच. पूण सरकाराक आनी गोंयकार समाजांतल्या कांय घटकांक फावो तेन्ना कोडू कसाय दिवपाचोय वावर जाला. लोकशायेक वा लोकराज्याक थंडी-भारकूण जाता तेन्ना हो वैचारी कसाय जाय पडटा. तो कोडू आसलो तरी वखद म्हूण उपेगाचो थारता. इतिहास सांगता, आमचीं दुबळेपणां पर्थून –पर्थून वयर सरतात. अशे परिस्थितींत प्रबोधन, विचार, मतां आनी प्रतिक्रिया हांचो हो कसाय हो कसाय आयचे भाशेन फाल्यांय बऱ्याक पडुंयेता. चान्न्याचे राती ‘चान्न्याचे राती’ ह्या गितांत कवी उदय भेब्रे हाणी गोंयकाकाची संगीताची आवड, सवणी, शेतां-भाटां, गांवगिऱ्या जिवीताची रीत, मनीसपणान संवसार जागोपाचो हावेस नकसूद उतरांनी चित्रांनी चित्रायला.”हांवे इतलेंच दिले” हे कवितेंत देशाखातीर आपणालें सर्वस्व, आपलें सौभाग्य दिवपी एक वीरपत्नीची भावना कवीन उगतायल्या.

पुरस्कार[बदल]

‘कर्णपर्व’ हाका साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जालो.

  • साहित्य अकादेमी पुरस्कार (2015)
  • भांगराल्या गोंयची अस्मिताय (2014)
  • कुलागर पुरस्कार (1999)
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अड.उदय_भेंब्रे&oldid=200519" चे कडल्यान परतून मेळयलें