अनील कुमार (अनील चं. देऊळकार)

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

अनील कुमार ( अनील चं. देऊळकार)गांवान मूळचो चांदरचो. सधा फातोड्ड्या रावता. नामनेची नटी फातिमा डिसोझा हिचो घरकार . बरोवपी, बसोवपी, गीतकार, गावपी आनी नट तसोच निर्मातो.[1]

1967 त तियात्राचे माचयेर पयले पावल घालें. सोर्ग , आत्मो जबाब आनी काळजाची भावना हे तियात्र स्वता बरोवन बसोवन सादर केल्यात आनी तातूंत कामांय केल्यात. अम्बिका फिल्म्स् च्या गिरेस्तकाय ह्या कोंकणी फिल्माक संवाद बरोवन दिल्यात आनी पालवी खलनायकाची भूमिका केल्या. तेच प्रमाण जबाबदारी ह्या विडियो फिल्माचे संवाद आनी पटकता बरयल्यात. भिरांत , नांवाचो नवो तियात्र माचयेर येवपाचो आसा, स्वताचें अशें एक कोंकणी फिल्म काडपाचें थारायलां.

शिकप एस्. एस्. सी. मेरेन. उपरांत शिवकाशीक वचून मुद्रणकलेचो डिप्लोमा घेतलो. मागीर मडगांवां श्री मळयो हांच्या नूतन प्रिंटिंग प्रेसांत थोचो तेंप काम केलें. घरचो धंदो आसा. वेवसायीक माचयेर 1963 सावन वावुरता. आयच्या नामनेच्या सागींसागसार सगल्या तियात्रिश्तांबराबर माचयेर विॆगडविंगड तरांचे रोल केल्यात. पॅट्रिक दौरादाच्या तीन थेंबे ह्या खेळान अनिलपुमाराक नामना मेळोवन दिली. उपरांत रुझारियु रॉड्रीक्स, लिगोरियु फेर्नादिश, सी. डिसिल्वा आदी लोकांनी भरपूर वाव दिलो. वेवसायीक माचयेर थीर जावपाक नामनेच्या प्रेमकुमारान आदार दिलो अशें तो म्हणटा. प्रेमकुमाराचो अर्दी भाकर ह्या तियात्रांत ताणें खुब नामना जोडली. ताच्या उपरांत सी. अल्वारीश, जासींत वाझ , रेमी कुलास, मायक मेहता, ज्यो रोझ रॉबिन वाझ, जॉन क्लार, विल्मिक्स हांणी मुखार म्हेलो.

1980 त चांदरच्या लायन्स क्लबा न त्या वर्साचो सगल्यांत बरो कलाकार म्हूण इनाम दिवन ताचो भौमान केलो. 1986 त मुबंयत तेन्नाच्या कासदार मुरली देवरा हाचे हस्तुकीं इनामासयत सत्कार केलो. पा. प्लानटन फारिया हाच्या जेजू ख्रिस्त ह्या धर्मीक ति.ात्रांत जेझूचो मुखेल पार्ट केलो आनी समस्त किरिस्तांव समाचान ताची तोखणाय केली. अनिलकुमारान गोंयच्या दूरदर्शनाचेर एकूच रंग निमाणी इत्सा हीं नाटकुलीं बरोवन सादर केल्यांत आनी तातूंय वांटोय घेतला. मुभबंयच्या दूरदर्शनाचेर, रोमियो मेडिसाच्या दिवो पालवलो ह्या नाटकुल्यांत काम केलां. हालींच आनिफा नावांची कॅसेट उजवाडायल्या . अनीक एक कॅसेट रोखडीच उजवाडा येवपाची आसा .

कॅनेथ नांवाचो एक चलो आनी बायल फातिमा हांचेवांगडा सुखी संवसार चलयता. तोंकमी माचयेर नवेनवे प्रयोग करुन लोकांक कितेंय पूण नवें दिवपाचो हावेस बाळगून वावुरपी धडपडो कलाकार असें अनिलकुमाराचे बाबतींत म्हूण येता तियात्री रंगमाचयेचो दर्जो सुदारचो हे मुखेल ध्येय सदांच नदरेमुखार दवरपी भौरुपी कलाकार अशीताची नामना आसा .

संदर्भ[बदल]

  1. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello.Edition :2000