मजकूराशीं उडकी मार

अरब सागर

विकिपीडिया कडल्यान

अरब सागर(अरबी समुद्र/बहर अल-अरब/मरे एरियथएम), हो एक व्हड समुद्र. हो समुद्र एशिया खंडांत आसा.

अरबी समुद्र

भुगोल[बदल]

हो समुद्र हिंद माहासागर्चो एक अन्ग. हचे पुर्वान्त भारत,उत्तरान्त पाकिस्तान आनी इरान,पश्चिमान्त अरब राज्य, दक्षिणान्त केप गुआर्दफ़ुइ दकून एक लकीर,आनी उत्तर-पुर्वान्त सोमलिया-सोकोत्रा-कन्याकुमारी मोदे एक लकीर.

हची दोन मुख्य खाडी अस्सा - एड्न्ची खाडी आनी ओमान्ची खाडी. एड्न्ची खाडी दक्षिण-पुर्वन्त अस्सा आनी हे बाब-एल-मन्डेब झाउन’रेड सी’वचुन मेळता. ओमान्ची खाडी उत्तर-पश्चिमान अस्सा आनी हे पर्सी खाडी वचुन मेळता. हन्गा दोन सान खाडी - खमभातची खाडी आनी कछ्छन्ची खाडी अस्सा. हन्गचे मुख्य द्विप सोकोत्रा आनी लक्शद्विप.

इतिहास[बदल]

वेद काळान्त हाचो नाव’सिन्धु सागर’ अशिलो, आनी हो २री सदि दकुन एक मुख्य जल-मर्ग झाउन अशिलो. हे समुद्रान ’अरबियन नाईट्स’ आनी ’सिंदबाद’कणिक जन्म दिलो.

हाची मुख्यता पोळोन इजिप्टन्चे फ़रो तन्नि हन्गा मेळ्चे ’केनाल’(नहार/जलमर्ग) बंदिले.

विस्तार[बदल]

हो समुद्र २४०० कि मि लाम्ब अस्स अनि ४६५२ मि गुंडि अस्स। हे समुद्र भारत्चे दक्षिण भागन्चि उचाइर अस्सा। सिन्दु नोदि हन्गा अन्त झताली सक्डा पोशि लाम्ब नोदि। हन्तु नेत्रावति,शरावति,नर्मदा,तापी,माही अनि केरळ्ची सुमार नोदिन्चो अन्त झता। हचे कोंकण तट अनि मलबार तट खुब प्रसिद्ध।

हचे तटार अस्चे मुक्य देश - भारत,पाकिस्तान,श्रिलंका, येमेन,ओमान,इरान,सोमालिया अनि मालडीव्स।

हचे तटार अस्चे मुक्य शार - मुंबई, सुरत,मंगळूर,कोच्चि,कराची,गवादर,एड्न,अल्मुकल्लाह अनि सललाह।

भायर्चि कडी[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अरब_सागर&oldid=200575" चे कडल्यान परतून मेळयलें