मजकूराशीं उडकी मार

अलेप्पी

विकिपीडिया कडल्यान
अलेप्पी में सुर्योदय

केरळ राज्यांतल्या अलेप्पी जिल्ह्याचें मुखेल ठाणें. अस्तंते कडल्यान आनी उदेंते कडल्यान अरबी दर्याचें उदक भितर आयिल्ल्यान ‘वेंबनाड’ हें तळें तयार जालां. ह्या तळ्याच्या अठराव्या शेंकड्याच्या अखेर मेरेन अलेप्पी हें रानां मदीं एक व्हड मळ कशें आशिल्लें. त्या काळांत थंय डचांची वेपारीक आनी वेवसायीक सत्ता चलताली. डचांची ही सत्ता काबार करूंक महाराज रामवर्मान हांगा अलेप्पी बंदराची थापणूक केली. वेपारी नदरेन हांगाचे म्हत्व जाणून घेवन वेपारी लोक हांगा येवन आयात-निर्यात करूंक लागले. ह्या वाठारांत दुकांनां आनी गुदांव जावंक लागले. 19 व्या शेंकड्याचे सुर्वेक हें त्राणवकोर प्रदेशाचें मुखेल बंद जालें.

नाल्लाच्या काथ्या पसून केल्ल्या शेदऱ्यां खातीर अलेप्पी शाराक खूब म्हत्व मेळ्ळां. हांगा नाल्ल, काथो, खोबरें, शेंदऱ्यो, मसाल्याचे पदार्थ आदींचो वेपार चलता. तादूंळ, मीठ, तंबाखू, धातू,कपडे आदी वस्तूंची हांगा आयात करची पडटा.

अलेप्पी शार कालव्यान त्रावणकोर शाराक जोडिल्लें आसा. तशेंच, रस्त्यान तें केरळांतल्या हेर मुखेल शारांक जोडलां. अलेप्पी शारांत कालव्यांचें व्हड जाळें पातळ्ळां. जाका लागून , अलेप्पीक ‘केरळाचें व्हेनिस’ म्हणटात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अलेप्पी&oldid=215155" चे कडल्यान परतून मेळयलें