आंतोनियो जे. डीसोजा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आंतोनियो जे.डीसोजा हो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

ताचो जल्म 28 मार्च 1936 ह्या वर्सा जालो.


वावर[बदल]

प्रियालवाडो कांसावली ह्या गांवचो 74 वर्सांचो तियात्राचो कलाकार चड बरीं आनी शिकवणेन भरिल्लीं त्रियो म्हणपाकखूब फामाद जालो.`त्रियो किंग’म्हूण तियात्र माचयेर सगळ्यां परस बरें पद्दतीन आनी अर्थान त्रियोज खूब तियात्रांनी ताणें गायल्यात. ह्या तियात्रिस्तान सगळया वाठांनी सुमार दोन हजारां वयर तियात्रांत कातारां गायल्यांत. जीं कातारां ताणें माचयेर गायिल्लीं तीं जावून आसा -`तिगूय तोसले’,`ओरकाचे पांच मिसतेर’आनी `वावराडी’. ताचें दुसरें दोन तियात्रांचे वागडी कोन्सेपशन आनी नेलसन . ` कोन्सेपशन –नेलसन –ऍन्थनी`हांच्या पंगडांत दर तीन त्रियो मदलें दोन त्रियो तयार करपाची जबाबदारी ताचेर आशिल्ली. मोगाचो इरमांव हया तियात्रांत 1954 हया वर्सा ऍन्थनीन पयलेच फावट कोंकणी माचयेर ताणें आपलें पावल दवरलें. तेन्ना सावन ऍन्थनी खूब तियात्रांनी भाग घेत रावलो. ऍन्थनीन खुबश्या तियात्रांनी अभिनय केला खास करून ताणें खलनायकाचो अभिनयचड प्रमाणांत केल्या. ऍन्थनी त्रियो चडशे चालू विशयांचेर आसताले. लोक तांच्या त्रियोची इतली तोखणाय करताले म्हूण तांच्या त्रियोची सदांच आनीक मागणीं आसताली. ताणें आपलो आवाज तीन ऑल्बमाक दिला. तांचीं नांवां हीं`जीव’,`आमी’,‘जाल्यात म्हातारे’,`पुर्तुगेज गोंयकार’. `तिगूय तोसले’हो तियात्र ताणें बरयला. ताणें ‘ तो बावटो धर्माचो’हो तियात्र दिग्दर्शक केला . ताणें जायत्या तियात्रांनी अभिनय केला . त्या भायर ताचे जायतेतियात्र म्हळ्यार `डिवोस’,`दोया’,‘भोगणार’,`मोगाचो आंवडो’,`भुरगीं आनी भांगार’,`पुर्तुगेज कोलवोंत’आनी `काटयांतलें फूल’ हया तियात्रांनी भाग घेतला.

पु्रस्कार[बदल]

गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार तांकां गोंय सरकारा कडल्यान फावो जाला.