आबोली

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
ओबोली

आबोली हो एक फुलांचो प्रकार तांकां मराठींत आबोली आनी हिंदीत प्रियदर्श म्हणटात. हे जायती वर्सा उरपी ल्हान झोप सुमार ६० सेंमी उंच आसता. गोंयात ही झाडा सगळ्याच्या पोरसानी लायिल्ली सहज दिसता. ही फुलां एका घोंसान फुलतात ल्हेव पाचव्या रंगाची ताची पांना आसतात. ही फुलां सोबीत पाचव्या कणसांत खांची-खांचीनी सोबीत आनी नाजूक ल्हेव हळदूवी वा केसरी रंगाची फुलां येतात. हातूंत हेर प्रकारूय दिश्टी पडटात.

आबोली दोन प्रकाराची आसतात[बदल]

पिशी आबोली आनी रतन आबोली. पिशी आबोलेच्यो पाकळ्यो चड फुल्लिल्यो आसतात ती ल्हेव केसरी आसतात आनी रोकडीच बावतात. रतन आबोली गडद केसरी रंगाची आसून ती रोकडीच बावनात. तेचपरी तांच्यो पाकळ्यो चड फुल्लिल्यो नासतात. ह्या आबोल्यांक पिशी आबोले परस चड मागणी आसता.

सजावट आबोल्यांची फाती वा वळेसर करून देवाक घालतात वा बायलो आबोल्यांची फाती करून माळटात. आबोलीच्या देठाचो सकयलो भाग मातसो फुगीर आसता फाती करतना अश्यो गुथूंक जांय की फुलांची फाती माळटना सुंदर दिसता.

धार्मीक संस्कार

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आबोली&oldid=177017" चे कडल्यान परतून मेळयलें