मजकूराशीं उडकी मार

आर्थर सी. क्लार्क

विकिपीडिया कडल्यान
१९६५ आंत आर्थर सी क्लार्क

आर्थर चार्लस् क्लार्क हाचो जल्म माइनहेड समरकेट इंग्लडाक 16 डिंसेंबर 1917 दिसा जालो. ताचे ल्हानपण बिशप्स लिडर्डात गेलें. ताजें मुळावें शिक्षण हुइश गमर स्कुलांत जाले.

ल्हानपणा सावन ताका ग्रह तारे पळोवपाची आनी जुनी अमेरिकी सायन्स फिक्शन आशिल्लीं पल्प मॅगझिन वाचपाची खूब्ब आवड आसली. तरणाटो आसतना तो ज्युनिअर एसटोनॅमिकल असोसिएशनाचो वांगडी जालो. थंयसरल्या युरेनिया ह्या जर्नलांत तो बरयतालो. ह्या जर्नलांत ताणें केल्ले सुचोवणे वयल्यान एरोनॅटिक्स हो विशय घेतलो. ह्या विशयाचेर तो स्वता लेख बरयतालो, चर्चा घडोवन हाडटालो. 1936 वर्सा तो लंडनाक आयलो आनी बोर्ड एज्युकेशनांत पॅन्शन आडिटर म्हणून रुजु जालो.

दुसऱया म्हाझुजांत तो रॉयल एर फोर्स हातूंत रडार स्पेशलिस्ट म्हणून आशिल्लो. इंग्लंडाक हें झूज जिखपा खातीर रॉयल एरफोर्साक आर्थराची. हाचे विशीं ताणें ग्लायड पाथ ह्या आत्मचरित्रांत खूब बरयलां. हें एकूच पुस्तक अशें आसा जें सायन्स फिक्शन न्हय. बाकी ताणें बरयिल्ली सगलीं पुस्तकां सायन्स फिक्शन म्हणून खूब गाजलीं. कादंबऱयानी लोकांक पिशें लायलें.

चायल्डहुड्स एण्ड, 2001 स्पेस ओडिसी, रांदेहू वीथ रामा, धफावंटन्स ऑफ पॅरडायज हीं ताजीं कायं खूब तोखणाय जाल्लीं पुस्तकां. ताची तल्पनाशक्ती आकांत आशिल्ली. असो हो भोवमानेस्त विज्ञान काणंयांचो लेखक श्रीलंसेंतल्या कोलंबोंत 19 मार्च 2008 दिसा भायर पडलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आर्थर_सी._क्लार्क&oldid=200723" चे कडल्यान परतून मेळयलें