आलेगरो रॉकी थियोडोरियो आन्तांव

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आलेगरो रॉकी थियोडोरियो आन्तांव हो एक तियात्रीस्त

जल्म[बदल]

तो सांत.इस्तेव पालमार वाड्यार रावतालो. तो लोरेन्सो पियेदाद आन्तांव आनी ऍसकोसियेना दिनीज हांकां 11 सप्टेंबर 1932 वर्सा जल्मलो.

वावर[बदल]

ताणें सुमार बारा तियात्र बरयल्यात. तांतुतले कांय तियात्र जावन आसात- तारवाची वियाज, गांव भाव, फुलगोडें, शेतकामती, दोर्जी कामील, कुडमी ओन्तोन, रिटायड तारवोटी, आमेमियो दुस्मान, बायलांचो पार्लमेंन्ट, कोरुंक ना तें, आसोन दुडू सोंवसार कोडू आनी बाक्रो डेमोक्रसी. वयर सांगिल्ल्या तियात्रां मदल्या 9 तियात्रांचें ताणें दिग्दर्शन केलां. मिंगेल रॉड, कीड बॉक्सर, एम बॉयर, रेमी कोलासो, सी आलवारीस,जासींत वाज, आलफ्रेड रोज,सोजालीन आनी अँथनी मॅन्डीसअश्या ह्या फामाद कोंकणी माचयेच्या विस्वाशी मनशांनी बरयिल्ल्या आनी दिग्दर्शीत केल्ल्या तियात्रांनी ताणें अभिनय केला आनी गीतां गायल्यांत. ताणें जायत्या तियात्रांनी संगीत वाजयलें. तशेंच ताणें हिंदी फिल्म उद्देगांतलो नामनेचो संगीतकारप्रसिद्दअँथनी गोन्साल्वीस हाचे बरोबर फिल्मांनी लेगीत संगीत वाजयलां. तांणे बोन्गोस, कोंगो, त्याचबरोबर महारकास वाजयल्यांत.

ताचेकडेन सुमार 15 कांतारांचें रँकोर्डींग केल्लें श्रेय आसा. तांतूतलीं कांय कांतारां जावन आसात- निर्मोण, तांबडें बोंदेर, फुलूस सोट्टी, बिरमोत, होनराद तारवोटी, शीत कोडी, बाय गो रिटा, भोयणी , लादायेन, मारवोडो, लियो मोगा आनी मोग थोडो थोडो कोरूया, आदीं. फामाद कोंकणी फिल्म, आमचें नोशीब हांतूंत ताणें अभिनय केल्लो.त्याभायर ताणें फिल्मांत गितां गायल्यांत.तशेंच ताणें सुकाचें सोपोन ह्या कोंकणी फिल्माक गितां तयार केल्लीं.

पुरस्कार[बदल]

तशेंच ताका जायते पुरस्कार फावो जाल्ले आसात ते म्हणल्यार:-  गोंयच्या राज्यपलान 2002-2003 ह्या वर्सा ताचो सम्मान केल्लो.  ताका राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार 2000-2003 ह्या वर्सा फावो जालो.  कला आनी संस्कृती खात्यान 2002-2003 ह्या वर्सा ताचो सत्कार केलो.  दालगादो कोंकणी अकादमी आनी तियात्र अकादमी हांणीय ताचो सत्कार केलो.