उस्तें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

उस्तें[बदल]

उस्तें हें उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या सत्तरीं तालुक्यातल्या ४५६.०८ हेक्टर क्षेत्राचो गांव आसून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गांवांत ७२ कुटुंबाचो वा पुराय ३४६ लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार वाळपय ११ किलोमीटर अंतराचेर आसा. हांगा १७७ दादलें आनीक १६९ बायलां आसा. हांगा अनुसूचीत जातीचे लोक ० आसून अनुसूचीत जमातीचे ० लोक आसात. ह्या गांवाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक [1] आसा.

साक्षरताय[बदल]

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: २४४
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: १४२ (८०.२३%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: १०२ (६०.३६%)


शैक्षणिक सुविधा[बदल]

सगळ्यांत लागीं पूर्व-प्राथमीक शाळा (वाळपय) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत २ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत १ शासकीय कनिश्ट माध्यमीक शाळा आसा. सगळ्यांत लागीं माध्यमीक शाळा (आंबेडें) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमीक शाळा (वाळपय) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय (सांखळी) १० किलोमीटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BANDORA C T) १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय (बांबोळी C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवस्थापन संस्था (PENHA-DE-FRANCA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक (मयें) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा (ONDA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अनौपचारिक प्रशिक्षण केंद्र (वाळपय) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अपंगांखातीर खाशेली शाळा (दिवचल) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजीक आरोग्य केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमीक आरोग्य केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्राथमीक आरोग्य उपकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूती आनी बालकल्याण केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं क्षयरोग उपचार केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमीटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमीटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशु वैजकी रुग्णालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत १ कुटुंब कल्याणकेंद्र आसा.


वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

पिवपाचे उदक[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नाशिल्लें उदक पुरवण आसा. गांवांत धापिल्लें बांयचें उदक पुरवण ना. गांवांत उगड्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत हॅन्डपंपचें उदक पुरवण ना. गांवांत ट्यूबवेल/बोअरवेलाचें उदक पुरवण ना. गांवांत झरीचें उदक पुरवण ना. गांवांत न्हंय/खाजनाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत तळी/कोंड उदक पुरवण ना. गांवांत हेर पद्धतीचे उदक पुरवण ना.

नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्द ना. गांवांत उगडें गटार उपलब्द ना. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक हें क्षेत्र पुराय तरेन स्वच्छता अभियानांत ना गांवांत न्हाणीघर आनी सार्वजनीक स्वच्छता घर उपलब्द ना. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनीक स्वच्छता घर उपलब्द ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्र ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्द ना. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्द ना. गांवांत सामुहीक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनीक येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं पोस्ट ऑफीस ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत उपपोस्ट ऑफीस उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं उपपोस्ट ऑफीस ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत पोस्ट आनी तार ऑफीस उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं पोस्ट आनी तार ऑफीस ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवाचो पीन कोड ४०३५०६ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्द आसा. गांवांत सार्वजनीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्द आसा. गांवांत मोबायल फोन सुविधा उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं मोबायल फोन सुविधा ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत इंटरनेट सुविधा उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं इंटरनेट सुविधा ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खाजगी कुरियर उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं खाजगी कुरियर ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्द आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्द आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं रेल्वे स्थानक १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत ऑटोरिक्षा व टमटम उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं ऑटोरिक्षा वा टमटम ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं टॅक्सी ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्द ना.सगळ्यांत लागीं व्हॅन ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्द ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्द ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी हेर जनावरांनी ओडिल्ली गाडी उपलब्द ना. गांवांत दर्या/न्हंय बोट सेवा उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं दर्या/न्हंय बोट सेवा १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं राज्य महामार्ग १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. जिल्ल्यांतलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं जिल्ल्यांतलो मुखेल रस्तो १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. जिल्ल्यांतलो हेर रस्तो गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं जिल्ल्यांतलो हेर रस्तो १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वाहतुकी करपासारखो जलमार्ग १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं एटीएम ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत वेपाराविशीं सावकारी पेडी उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं वेपाराविशीं सावकारी पेडी ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं सहकारी सावकारी पेडी ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं शेतकी कर्ज संस्था ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत स्वंयसहाय्य गट उपलब्द आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं रेशन मांड ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत मंडी / कायमचे बाजार उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं मंडी / कायमचे बाजार ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत आठवडयाचो बाजार उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं आठवडयाचो बाजार ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्द ना.सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

आरोग्य आरोग्य, पोषण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत बालवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्द आसा. गांवांत हेर पोषण आहार केंद्र उपलब्द आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं खेळांमळ ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्द आसा. गांवांत चित्रपटघर / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं चित्रपटघर / व्हिडिओ केंद्र १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनीक पुस्तकालय उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं सार्वजनीक पुस्तकालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनीूक वाचनालय उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं सार्वजनीक वाचनालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खबरांपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं विधानसभा मतदान केंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत जल्म मरण नोंदणी केंद्र उपलब्द ना. सगळ्यांत लागीं जल्म मरण नोंदणी केंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हिवाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामांखातीर हिवाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामांखातीर हिवाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्द आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हिवाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्द आसा.

जमनीचो वापर[बदल]

उस्तें ह्या गांवांत जमनीचो वापर सकयल दिल्ल्या प्रमाण जाता(हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान : ६३.४
 • शेतकामा खातीर ना वापरिल्ली जमीन: ०.८९
 • ओसाड आनी लागवड न केल्ली जमीन: ६.३९
 • कुरणे आनी हेर मळ: ०
 • वेगवेगळीं झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: ०
 • लागवड योग्य पडींग जमीन: ७.६१
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: ४.४८
 • सद्या स्थितींत पडींग जमीन: ५.५२
 • पिकां सकयली जमीन: ३६७.७९
 • एकूण कोरड व्हांवपी जमीन: ३१०
 • एकूण बागायत जमीन: ५७.७९

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशे आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवें: २४
 • बांयो / कूप नलिका: २३.७६
 • तळी: ०
 • ओढे: ०
 • हेर: १०.०३

उत्पादन[बदल]

उस्तें ह्या गांवांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता( महत्वाचें सकयल दिल्ल्या प्रमाणें): CASHEW NUTS,COUNTRY LIQUOR,BANANA,COCONUTS

संदर्भ[बदल]

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उस्तें&oldid=177733" चे कडल्यान परतून मेळयलें