ऍडमिरल सरदारीलाल मथुरादास नंदा

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

ऍडमिरल सरदारीलाल मथुरादास नंदा हांचो जल्म 10 ऑक्टोबर 1915 ह्या दिसा जालो. भारताचो आदलो नौसेनाचो मुखेली. ताणें कराचिक शिक्षण घेतलें.