मजकूराशीं उडकी मार

एकनाथ रामकृष्ण रानडे

विकिपीडिया कडल्यान

एकनाथ रामकृष्ण रानडे एकनाथ रानडे हांचो जल्म महाराष्ट्रांतल्या अमरावतो जिल्ल्यांतल्या टिटिला गांवांत 14 नोव्हेंबर 1914 दिसा जालो

जीवन[बदल]

ते जल्मल्ल्या गांवांत शिक्षणाची तितलीशी सुविधा नाशिल्ली.ते खातीर ते आपल्या व्हडल्या भावागेर नागपुरा आयले.थंय संघाच्यो शाखा चलताल्यो.थंयसर ते शाखेर वचपाक लागले आनी आजल्म तांणी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघाचें काम केलें.लंघाचें काम करीत आसतनाच ते स्वांतत्र्य संग्रामांतूय वांटेकार जाले.

शिक्षण[बदल]

क्रांतिकारकांचे कुशळ सघटण तांणी केलें.जायत्या फावटीं सत्याग्रहांतूय उडी घेतली.एकनाथजी हें नांव दोळ्यां मुखार येता तें स्वामी विवेकानंद शिळास्मारक.ज्या फातरार स्वामी विवेकानंद तीन दीस ध्यानस्थ बशील्ले आनी ज्या तोंकां आत्मगिन्यान जालें,त्या फातराचेर तांचें स्मारक जावचें हो विचार गुरुजीन फुडे धाडलो तो म्हणल्यार एकनाथ रानडे.हें काम इतलें सोंपें नासलें.

तांचे वावर[बदल]

क्रिस्तांवांनी ह्या स्मारकाक विरोध केल्लो.सरकारय तयार नाशिल्लें.अशा वेळार फकत एकनाथान हांचें सगल्यांचें मन घुंवडायलें.लोकसभेच्या 386 सदस्यांचें समर्थ मेळयलें.एक एक रुपया करीत करीत व्हड निधी उबो केलो आनी हें स्मारक बांदलें.22 आँगस्ट 1982 हे गणेश चतुर्थी आशिल्ल्या दिसा हो कुशळ संघटक हें जग सोडून गेलो.