एक्लिस, सर जॉन(कॅ-यू)

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

(जल्म:२७ जानेवारी १९०३, मेलबोर्न- ऑस्ट्रेलिया). नामनेचो शरिरक्रियावैज्ञानिक. १९२५ वर्सा ताणें मेलबोर्नची वैजकी पदवी मेळयली. उपरांत ताणें ऑक्सफेडाक (इंग्लंड) वचून १९२१ वर्सा, डी. फिल. ही पदवी मेळयली. १९२१ ते १९ ह्या काळांत ताणें ऑक्सफर्डाक काम केलें. १९३४ ते १९३७ वर्सा मेरेन तो थंयच्यान मॅगडालेन महाविध्यालयांत फेलो आशिल्लो. १९३७ वर्सा, तो परत ऑस्ट्रेलियांत आयलो आनी १९ मेरेन ताणें सिडनी हॉस्पिटलाचे वैजकी संशोधन संस्थेत संचालक म्हूण काम केलें. फुडें १९४४ ते १९५१ मेरेन न्यूझीलॅंडातल्या ड्यूनेडीन हांगासल्ल्या ओटागो वैजकीय विध्यालयांत शिकोवपाचें काम केलें. उपरांत कॅनबेराच्याराश्ट्रीय विध्यापीठांत शरीरक्रियाविज्ञान विशय शिकोवपाखातीर ताची नेमणूक जाली.

‘उपागम’ स्थानांत (synapse) संवेदना संचरणा कशें जाता हाचेर ताणें संशोधन केलें. ताणें आनी ताचे वांगडी ए. एल्. हॉजकिन आनी ए. एफ्. हक्सली हांणी कोशिकेच्या वेल्या भागावेलो विध्युतभार उत्तेजक संवेदनाखातीर कमी जाता आनी रोधक संवेदना खातीर हो भार वाडटा अशें दाखोवन दिलें. ह्या तांच्या संशोधनाखातीरच तांकां तिगाकूय १९६३ चें वैजकी आनी शरीरक्रियाविज्ञान विशयाखातीर आशिल्लें नोबेल इनाम फाव जालें.

एक्लिसाच्या ज्या कांय ग्रंथांक नामना मेळ्ळ्या, ते अशें: ‘द न्यूरोफिजिऑलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंड: द प्रिन्सिपल्स ऑफ न्यूरोफिजिऑलोजी’ (१९५३), ‘द फिजिऑलॉजी ऑफ नर्व्ह सेल्स’ (१९५७) आनी ‘द सोसायटीचो फेलो सायनॅप्सेस’ (१९६४). १९४१ वर्सा ताका रॉयल सोसायटीचो फेलो म्हूण नेमिल्लो. १९६१ ह्या काळांत तो ‘ऑस्ट्रेलियन अकादेमी ऑफ सायन्सेस’ हे संस्थेचो अध्यक्ष आशिल्लो.