मजकूराशीं उडकी मार

एन्. शिवदास

विकिपीडिया कडल्यान

एन्. शिवदास हो लेखक.

वळख[बदल]

एन्. शिवदास हाचो जल्म 17 र्माच 1949 दीसा जालो ताचो गांव नागेशी बान्दोडा,फोडा-गोंय हांगा जालो.तांचे प्राथमीक शिक्षण मराठी जाला. एस.एस.सी आल्मेदा हायस्कुलांत जालें .फूडले शिक्षण तानी इंग्लिशितल्यान केले एम.ए तांच्यानी इंग्लीश साहित्य घेवन केला. पञकारितेचो कोर्सय केला.1974तांका कला अकादमी लेखनाक पुरस्कार दीलो,बरोवपा वांगङाच वेगवेगळे तरेच्यो चळवळीत भाग घेता. तें स्वता शिक्षक जी व्हङ जापसालदाराची नोकरी तें आपलो वेळ कशेतरान आपल्या कांमाक दीता ही खरी अजापाची गजाल. एन्.शीवदास ताच्यांनी कवीता बरोपाक थांबयलो.नाटका ताणें चङ बरोक ना पुण ते चङ कथाचें लेखन करता.

साहत्याचो वावर[बदल]

एन शिवदास हे एक मह्तवाचे अशे गोयचें लेखक.फाटलीं तिशेक वर्सां तें वरयता तांच्यानी विविधांगी लेखन केलां.सुरवातीक ताणें कविता बरयल्यात. कथा बरयल्यात नवलिका बरयल्यात,नाटका-नाटकुलीं बरयल्यांत आकाशवाणीखातीर बरयलां, दूरदर्शनावयल्यान ङोक्युमेंतरी,मुलाखती,टेलिफील्म हांचे प्रसारण केला. हे लेखन करून तांच्यानी बालसाहित्यय उजवाङाक आयलां.तागेल्या बाबू क राष्ट्रीय थरावयलो पुरस्कार फावो जाला. ते वेगवेगळ्या नेमाळानी आपले लेख बरयता,मराठी,हिंदी,इंग्लीश भाशेंतल्यान कथा अणकारीत जावन उजवाङाक आयल्यात. तांच्या कथांचो शालेय तशेंच महाविघालयीन पाठ्यपुस्तकांत आस्पाव जाला.ताची आयजमेरेन 12 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात.

पुरस्कार[बदल]

ताणें जोङिल्ले पुरस्कार भोमान –‘गळसरी’ 1982 आनी ‘भांगरसाळ’ 2003 (कथा संग्रह) हांकां गोंय कला अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तांचो ‘महारूख’( कथा संग्रह) हांका कोंकणी भाशा मंङळ जनगंगा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. ‘बाबू’ (बालनवलिका) हांका एन.सी.आर टी1999 नवी दिल्लीचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. ‘नकलामी’कादंबरी1988 अशी ही मह्तवाची कादंबरी हांका कोंकणी भाशा मंङळ पुरस्कार मेळला, तांची मराठी कादंबरी ‘भगदाङ’2006 “हाका तुका म्हणे साहित्य पुरस्कार”-महाराष्ट्र फावो जाला, ‘द प्रिन्स’ नाटक हाका कला अकादमीचो नाट्य लेखन पुरस्कार फावो जाला, ‘पिसांट’ (नाटक) 1974 ताका कला अकादमीचो नाट्य लेखन पुरस्कार फावो जाला. दोन मह्तवाची नाटका ‘फाँरेन जांवय’ 1980 ,’बंङ’1985, काय बाल साहित्य ‘झरो जालो म्हासागर’ आनी ‘हांव पाचवी पास’.

हेंर वावर[बदल]

तें कोकणी भाशा मंङळ,कोंकणी अकादमीचो दोन फावटी उपाध्यक्ष,जाले.उप्रांत अध्यक्ष,कोंकणी लेखक संघाचो संस्थापक अध्यक्ष तशेंच दशीण सेंट्रल रेल्वे, वेस्ट झोन कल्तरल सेंटर,उदपुर,साहित्य अकादमी,नवी दिल्ली (कोंकणी सल्लागार मंङळ,2002-2007), गोंय राज्य संस्कृतीक उदरगत संस्था,राजभास संचालनालय,फोंङेच्या राजीव गांधी कला मंदिराचें साहित्यीक मंङळ आनी शिक्षण कल्याण मंङळ अशा साबार संस्थाचो वांगङी म्हणुन काम केलां.कोंकणी लघुकथा, कोंकणी साहित्यांक समाजिक आनी ग्रामीण जिणेचें पडबिंब भुरग्यांचे साहित्य अशा विविध विशयाचेर पेपर बरोवन बेंगळुर,कोचीन, मंगळूर,आनी गोंय अशा वाठारांनी आयोजीत केल्लाया राष्ट्रीय परिसंवादानी ते सादर केल्यात.1969 सावन काँग्रेस पक्षाकडेन तांचो संबंद आसलो.

संदर्भ[बदल]

एन् .शिवदास,भांगरसाळ.डाँ.हरिश्र्चंद्र नागवेंकार;जानेवारी 2003.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=एन्._शिवदास&oldid=200832" चे कडल्यान परतून मेळयलें