एम्. माधव पै

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

एम्. माधव पै आपण्याली आवय भास कोंकणी खतीर सदा चेन्तूपचे आनी ताचे खातीर सदा वावर काडपी मंदर्के एम्. माधव पै, हांचे जनन २१-१२-१९३०. जन्मस्थळ- कार्कळ (दक्षिण कन्नड जिलो) एम्. ए,ːडीिप्लोमा इन् कन्नड, विद्वान साहित्यरत्न, यो पदवी पाविल्ले हान्नी ३६ वरस शिक्षण क्षेत्रान्तु सरकारी सेवा करनु निवृत जालीं. को.कोंकणी आनीक कन्नड दोनूय भासेन्तु बरोवपी|श्री अरविंद महर्षी हेंचे ˈमदरˈ आनीक ˈसावित्रीˈ महाकाव्याचे भाषांतर, बोळंतकोडी शंकर भट्ट (जीवनी), चेन्निग कवी मुद्दण्ण (नाटक), ˈशब्दांर्थ गौरवˈ (जटीिल शब्दांचे व्याख्यान) आदिलीं कन्नड भाषान्तु बरयले। हान्नी कोंकणी भाशान्तुˈकोंकणी भाशाचे अस्तित्वˈ (भाशा विज्ञान), बसवामृत, पुरुषसूक्त, नारायण सूक्त, श्री शंकराचार्याली गीतां (भाषांतर),आमगेल्यो हुमण्यो (लोकवेद) आदिली पुस्तकां बरसल्यांती। विश्वप्रख्यात मनोवैजु डा.के.ए. अशोक पै हाचे मनोवैज्ञानिक पुस्तकांचे भाशांतर परगटायत आसती। ३७ वरस धरनु कोंकणी मासाळ्यांतु निरंतर लेखनां बरयत आसून ˈचिर परिचित लेखकˈ म्हणु नांव पाव्लेती। कर्नाटक कोंकणी अकाडमिची २००२ वरसाची साहित्य प्रशस्ती प्राप्त जाल्या। पंच्कदायी मासाळ्याचो रजत महोत्सव सम्मानूयी हांका प्राप्त जाल्ला। कर्नाटक कोंकणी अकादमीचे स्थाय़ी समिती सांदो जावनु तीन वरस काम केल्ला। अकादमीन उजवाडायले ˈसमांतर शब्दकोशˈ रचनांतूु हांचे सक्रिय योगदान प्रशंशनीय म्हणून सांगूकाची पडता। पावूण्शे वरस पिरायाचे हे संदर्भारी हें ˈकोंकणी (तभ्दव) संस्कृत शब्दकोशˈ पुस्तक परगट करनु तुमचे मुखात दवरूंक आमी संतोसु भोगताती।

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=एम्._माधव_पै&oldid=177982" चे कडल्यान परतून मेळयलें