ओंवळा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ओंवळा ही नाजूक शीं फुलां जमनीचेर सजयल्ली. ह्या फुलाचे सौंदर्य पळोवपाक खूब बरे दिसता. हि वर्स बर फुलपी फुलां, ओंवळा हि फुला रुपान तशीं सादी जर ताकां खास नदरेन पळयले जाल्यार च्या फुलांचे सौंदर्य दोळ्यांत भरुन वता. ओंवळा ही सगळ्यांत वेगळे फुल ताचो रंग वेगळोच तपकीरी रंगाचो. मातीचे रंगाचे हे फूल पाखळ्यांच्या चौकटीत देठाचे बंधन घेनासतना अडकले हे फूल माळेंत गुथूंन घेवपाखातीरुच जल्माक आयला. हे फूल धर्तरेक आपली सोबीतकाय अरपम करता. हे फूल मे-जून म्हयन्यांत फूलपाक लागता. ह्या फूलाची सूकलेली माळो वर्स भर विकतात.

ओंवळीचे वखदी उपाय

ओंवळीच्या झाडाचो परिश्चय सगळ्याकूच आसा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ओंवळा&oldid=125686" चे कडल्यान परतून मेळयलें