ओडिया चित्रपट

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ओडिया चित्रपट काली फिल्म्स संस्थेन ‘सितार विवाह' (१९३६) हो ओडिया भाशेंतलो पयलो बोलपट कलकत्त्याक निर्माण केली. १९४८ १९६२ त, सगळ्यांत चड सात आनी ताचेआदी १९६० त, पांच ओडिया बोलपट प्रदर्शित जाल्ले. १९६० पयलीं जे बारा ओडिया चित्रपट ԱԶԳ 3 चित्रपट आयिल्ले, तातूंत धा पौराणिक आशिल्ले. बसंतकुमारी पटनाइकचे कथेवयल्यान काडिल्लो 'अमरा बाटा' (१९६४) आनी के. सी. महंती हाचे कथेव्यल्यान तयार केल्लो ‘का' (१९६५) ह्या चित्रपटांवरवीं प्रेक्षकवर्ग मोजकोच आसता. ओरिसांतल्या सैमाची आनी सृश्टीची मृणाल सेन ह्या बंगाली दिग्दर्शकान ‘मटीर मनीष' (१९६६) हो ओडिया भाशेतलो एक बरो चित्रपट सादर केली. ह्या चित्रपटांत मा. मनीष, प्रसन्नता, नंदा, शरा पुजारी, भानुमति आनी सुजाता ह्या कलाकारांनी मुखेल भूमिका केल्ल्यो. ओडेिया चित्रपटसृश्टीत चित्रपटनिर्माती, दिग्दर्शिका, अभिनेत्री आनी (१९६२), ‘का' (१९६५) आनी ‘स्त्री' (१९६९) ह्या तिच्या चित्रपटांक राश्ट्रीय पुरस्कार फाव जाल्यात. तिणे 'श्री जगन्नाथ' ह्या ओडिया चित्रपटांत भुरगेपणांत कृष्णाची भूमिका केल्ली (१९५०). तिची घरकार गौरप्रसाद घोष होय एक बरो अभिनेतो आनी दिग्दर्शक आसा ‘श्री लोकनाथ' (१९६०), ‘जीवनसाथी' (१९६३), 'साधना (१९६४), ‘मटीर मनीष' (१९६६), 'अरुंधती' (१९६७),‘स्त्री' (१९६९) ह्या ओडिया चित्रपटांक राश्ट्रीय रूप्यापदकां फाव जाल्यांत, तशेंच ‘अदेिना मेघा' (१९६९) आनी ‘संसार' (१९७१) ह्या चित्रपटांक राश्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळ्यात. सुरवातीकसावन १९८८ मेरेन सुमार २१८.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ओडिया_चित्रपट&oldid=175569" चे कडल्यान परतून मेळयलें