कडकडे, अजित

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

कडकडे, अजित(जल्म:११ जानेवारी १९५२, दिवचल).एक नामनेचो गोंयकार गवय पं. जितेंद्र अभिषेकी (*) हाचो पट्टशिष्य. बापायचें नांव सदानंद आनी आवयवें नांव प्रेमा. ल्हानपणासावन अजिताक गायन-वादनाची आवड आशिल्ली.गोंयचो नामनेचो संगीतकार सर्गेस्त सखारामबापु बरवे हाचेकडेन ताणें पिरायेच्या इकराव्या वर्सासावन हार्मानियम वादनाचें शिकप चालू केलें. सूर-तालाची उपजत देण आशिल्ल्यान ताणें हार्मेनियम वादनांतल्यान शास्त्रीय संगीताचें गिन्यान आपणावपाक सुरवात केली. उपरांत ताणें दिवचले श्रीपादबुवा माडये ह्या जाणकाराकडेन गायनाचें शिकप चालू केलें.गोंयचो नामनेचो गायक आनी संगीतकार पझश्री पं. जितेंद्र अभिषेकी हाचेकडेन गायन शिकपाची ताची उपाट इत्सा आशिल्ली.एक दीस पं. अभिषेकी हाचो कार्यक्रम दिवचले जालो तेन्ना अजिताची ही इत्सा पुराय जाली. अभिषेकीन ताका मुबंय आपणासरी शिकपाखातीर आपयलो. पं. अभिषेकीकडेन अजिताचें पध्दतशीर शिकप सुरू जालें. खर मेहनत आनी शिकपाची

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कडकडे,_अजित&oldid=169372" चे कडल्यान परतून मेळयलें