काशिनाथ अच्यूत नाईक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

काशिनाथ अच्यूत नाईक हो एक साहित्यकार आशिल्लो.

वाटार आनी शिक्षण[बदल]

श्री. काशिनाथ अच्यूत नाईक हे फोंडचेंभाट- वळवय, पोस्ट: सावयवेरें, फोंडें- गोंय हांगां रावपी. ताणें एम.ए, बी.एड हाचें शिक्षण घेतला.

साहित्यीक वळख[बदल]

कवी, निबंदकार आनी समिक्षक म्हूण कोंकणी साहित्याच्या मळार वावर करपी. तशेंच कोंकणी कार्यकर्तो म्हूण सातत्यान वावर करपी. अशी काशिनाथ नाईक हांची साहित्यीक वळख मेळटा.

कोंकणीतलो साहित्यीक वावर[बदल]

काशिनाथ नाईक हांचे कोंकणीतल्यान ललित लेख, कविता आनी पुस्तक परिक्षण नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. तांची कांय प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकां मेळटात ती म्हणल्यार- 1.सक्षम (ललित निबंद) 2009. 2.संस्कृतिचे महापुरुष पंडित महादेव शास्त्री जोशी- 2009. 3.संजीवाच्या काव्यांतली संवेदनशीलता (समिक्षा) 2009. 4.गाराणें (कविता संग्रह) 2012. 5.एक समृध्द लोकनाट्य रणमालें (संपादीत लेख संग्रह) 2016. काशिनाथ नाईक हांची बालसाहित्याची पुस्तकां लेगीत प्रकाशींत केल्ली मेळटा.

हेर साहित्यीक वावर[बदल]

गोवा कोंकणी अकादेमीच्या लोकवेद संशोधनवृत्तीखाला 2006 वर्सा ‘धालो’ प्रकल्पाचे काशिनाथ नाईक हाणी सादरीकरण केल्ले मेळटा. लोककलेचो अभ्यासक म्हूण काशिनाथ नाईक हाणी साहित्यीक वावर केल्लो मेळटा. तशेंच प्रकाशनाचे वतीन उजवाडाक येवपी ‘दिशा’ मासिकाचो संपादक म्हूण वावर केल्लो मेळटा. वेग-वेगळ्या स्वलिखीत कवितांचे कवी संमेलनांक सादरीकरण केल्ले मेळटा. तशेंच ताणें जायत्या कोंकणी कार्यावळींचे सुत्रसंचालन केलां. राजभास संचालनालय पणजी गोंय हाणी चालीक लायिल्या राजभास प्रशिक्षण येवजण दिवचल म्हालाचो संयोजक म्हूण ताणी योगदान दिला. तशेंच ताणें 2007 ह्या वर्सा सृश्टी प्रकाशन हरवळे ह्या संस्थेची स्थापना केल्ली. तशेंच ते साहित्य मंथन, सत्तरी संस्थेचो स्थापक जाल्ले. काशिनाथ नाईक हे वेग- वेगळ्या संस्थांचे वांगडी आसले ह्या नात्यान ताणी कोंकणी भाशेक जायतें योगदान दिल्ले.

म्हत्वाची इनामां[बदल]

श्री. काशिनाथ नाईक हांका कविता, निबंद, एकांकी सर्तीनी इनामां फावो जाल्ली मेळटा. तांच्या ‘संजीवाच्या काव्यांतली संवेदनशीलता’ (समिक्षा) पुस्तकाक 2010 वर्साचो स. नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो. तशेंच तांका कला अकादेमीच्या एकांकी सर्तिनी इनामां फावो जाल्ली.

संदर्भ[बदल]

[1]

[2]

  1. युवा कोंकणी साहित्य संमेलन, सोविनियर,2017.
  2. नाईक काशिनाथ; सक्षम (ललित निबंद), 2009.